พระชัยวัฒน์ภูริทัตโต พิธีใหญ่3วาระ ปี2520

พระชัยวัฒน์ภูริทัตโต พิธีใหญ่3วาระ ปี2520

พระชัยวัฒน์ภูริทัตโต พิธีใหญ่3วาระ ปี2520

พระชัยวัฒน์ภูริทัตโต พิธีใหญ่3วาระ ปี2520

รหัส : 52053 
ชื่อพระ : พระชัยวัฒน์ภูริทัตโต พิธีใหญ่3วาระ ปี2520
สถาณะ :
ราคา : ชสอ. 6
รายละเอียด : พระชัยวัฒน์ภูริทัตโต เนื้อสำริดกลับดำ รายละเอียดเช่นเดียวกับกริ่งภูริทัตโต พระอาจารย์แว่น ธนปาโล ประสานงานจัดสร้างเพื่อจัดหาทุนสร้างพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ ณ. วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร พระกริงและพระชัยวัฒน์ภูริทัตโต จัดว่าเป็นของดีสุดๆ ปัจจุบันแม้แต่หาชมก็ยังยากเลยครับ ให้เช่าบูชา =8,500 บาท 
ชื่อร้าน : เชียงแสนอาร์ต6
เบอร์โทรศัพท์ : 0637943233
จำนวนคนเข้าชม   2,772 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น