เหรียญอาร์มพระสิริจันโทวัดเจดีย์หลวงปี2482

เหรียญอาร์มพระสิริจันโทวัดเจดีย์หลวงปี2482

เหรียญอาร์มพระสิริจันโทวัดเจดีย์หลวงปี2482

รหัส : 52830 
ชื่อพระ : เหรียญอาร์มพระสิริจันโทวัดเจดีย์หลวงปี2482
สถาณะ :
ราคา : ขอบคุณครับ
รายละเอียด : เหรียญอาร์มท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์(จันทร์ สิริจันโท) ทางวัดบรมนิวาส และท่านเจ้าแก้ว นวรัฐ ร่วมสร้างถวาาย วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ปี2482 เมื่อคราวปฎิสังขรณ์ครั้งใหญ่  
ชื่อร้าน : เชียงแสนอาร์ต6
เบอร์โทรศัพท์ : 0637943233
จำนวนคนเข้าชม   3,297 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น