หลวงปู่แหวน ปี 19 หลังพระเจ้าเม็งราย

หลวงปู่แหวน ปี 19 หลังพระเจ้าเม็งราย

หลวงปู่แหวน ปี 19 หลังพระเจ้าเม็งราย

รหัส : 61883 
ชื่อพระ : หลวงปู่แหวน ปี 19 หลังพระเจ้าเม็งราย
สถาณะ :
ราคา : ชสอ. 6
รายละเอียด : เหรียญรูปตะเกียง หลวงปู่แหวน สุจิณโณด้านหลังรูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงสมานสามัคคีระหว่างชนชาติไทย ปี 2519 เป็นเหรียญที่รูปทรงแปลกสวย ปัจจุบันหาชมยาก แทบไม่มีหมุนเวียนในตลาดพระเลย บูชาพระอรหังสาวกดีไม่มีจน 
ชื่อร้าน : เชียงแสนอาร์ต6
เบอร์โทรศัพท์ : 0637943233
จำนวนคนเข้าชม   2,181 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น