เหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี ๒๔๘๒ (บล็อกสองชาย)

เหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี ๒๔๘๒ (บล็อกสองชาย)

เหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี ๒๔๘๒ (บล็อกสองชาย)

เหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี ๒๔๘๒ (บล็อกสองชาย)

รหัส : 66002 
ชื่อพระ : เหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี ๒๔๘๒ (บล็อกสองชาย)
สถาณะ :
ราคา : โทรถาม
รายละเอียด : เหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี ๒๔๘๒\\nสร้างขึ้นมีด้วยกัน ๒ แบบ คือ\\n๑. เหรียญทรงรูปพุ่มข้าวบิณฑิ์เนื้อเงินลงยาแจกเฉพาะกรรมการ\\n๒. เหรียญทรงรูปไข่ใหญ่ มีด้วยกันสองพิมพ์ คือ พิมพ์สองชายและพิมพ์สามชาย\\nประวัติการสร้าง\\nเหรียญรุ่นนี้ได้มีการกล่าวอ้างประวัติการสร้างไว้หลายกระแส แต่จากเหตุผลและความเป็นไปได้แล้วจึงน่าสรุปได้ว่า เหรียญนี้สร้างเมื่อท่านครูบาเจ้าศรีวิไชย ได้มรณภาพลงแล้ว และทางคณะศิษย์กลุ่มที่สำคัญ อันประกอบไปด้วย หลวงศรีประกาศและพ่อค้า คหบดีชาวเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง ประกอบกับขณะนั้นทางกรุงเทพฯ ก็กำลังจัดให้มีงานใหญ่เกี่ยวกับการหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ซึ่งได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๔๘๐ โดยในงานนี้ได้จัดให้มีการสร้างเหรียญที่ระลึก และวัตถุมงคลต่างๆ ขึ้นหลายอย่าง ซึ่งได้มีพุทธาภิเษกในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ (ตรงกับวันประสูติ)\\nอนึ่งในช่วงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ยังมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น ก็ได้มีความเอ็นดูแก่ครูบาเจ้าศรีวิไชยยิ่งนัก จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้เคยพบเห็นและทำการไต่สวนกรณีอธิกรณ์ (คดี) ของพระศรีวิไชยมาตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ท่านยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลางใน สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวิชรญาณวโรรส จากการที่พระผู้ทรงบารมียิ่งทั้งสองรูปได้มสัมพันธ์กันเสมือนญาติในทางธรรม จวบจนเวลาที่ลาลับจากโลกนี้ไปก็ใกล้เคียงกัน ฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่คณะศิษยานุศิษย์ของทั้งสองท่านจะต้องมีความสนิทสนมกันไปด้วยจึงประมาณได้ว่าในระหว่างที่คณะศิษย์ทางฝ่ายสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ กำลังดำเนินงานหล่อพระพุทธรูปอยู่นั้น ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คณะศิษย์ทางฝ่ายพระครูบาเจ้าศรีวิไชยก็กำลังเตรียมการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเพื่อหารายได้ในการจัดงานศพให้กับครูบาเจ้าศรีวิไชยด้วย\\nและจากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้การจัดสร้างเหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชยมีการใช้พระยันต์ด้านหลังเหรียญเป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ พร้อมพระนิพนธ์เป็นพระคาถาอำนวยพร เหมือนกันกับเหรียญพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าซึ่งฝีมือการแกะแม่พิมพ์และลักษณะของงานช่าง ก็น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นฝีมือของช่างคนเดียวกัน คือ ร้านอมราภรณ์ตึกดิน โรงปั๊มเหรียญที่มีชื่อของกรุงเทพฯ ในยุคนั้น และก็ยังมีหลายท่านที่ได้ยืนยันว่าเหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชยรุ่นนิยมนี้ มีพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกันกับเหรียญของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ที่วัดราชบพิธ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ ด้วย ส่วนข้อความปี ๒๔๘๒ ที่ระบุอยู่ในเหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชยนั้น จึงน่าจะเป็นการระบุปี พ.ศ. ไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยการคาดคะเนว่าคงจะทำการฌาปนกิจศพครูบาฯ ในปีถัดไป คือ ปี ๒๔๘๒ นั้นเอง 
ชื่อร้าน : พระช้างเผือก
เบอร์โทรศัพท์ : 0856945895
จำนวนคนเข้าชม   2,755 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น