เหรียญสิริจันโท ข้างพญานาค ปี พ.ศ ๒๔๖๖ บล็อคพญานาคหัวบนนิยม

เหรียญสิริจันโท ข้างพญานาค ปี พ.ศ ๒๔๖๖ บล็อคพญานาคหัวบนนิยม

เหรียญสิริจันโท ข้างพญานาค ปี พ.ศ ๒๔๖๖ บล็อคพญานาคหัวบนนิยม

เหรียญสิริจันโท ข้างพญานาค ปี พ.ศ ๒๔๖๖ บล็อคพญานาคหัวบนนิยม

เหรียญสิริจันโท ข้างพญานาค ปี พ.ศ ๒๔๖๖ บล็อคพญานาคหัวบนนิยม

เหรียญสิริจันโท ข้างพญานาค ปี พ.ศ ๒๔๖๖ บล็อคพญานาคหัวบนนิยม

รหัส : 67863 
ชื่อพระ : เหรียญสิริจันโท ข้างพญานาค ปี พ.ศ ๒๔๖๖ บล็อคพญานาคหัวบนนิยม
สถาณะ :
ราคา : โทรถาม
รายละเอียด : เหรียญสิริจันโท ข้างพญานาค ปี พ.ศ ๒๔๖๖ บล็อคพญานาคหัวบนนิยม \\nท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ท่านบูรพาจารย์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติ เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงศ์ธรรมยุตและวงศ์บนแผ่นดินไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ กัมมัฏฐานสายพระอาจารย์มั่น ท่านมีอันเตวาสิกสำคัญคือ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระปัญญาพิศาลเถร (หนู) และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อีกทั้งยังมีลัทธิวิหาริกสำคัญ คือ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม \\nพระเดชพระคุณท่านเป็นผู้วางรากฐานคณะสงฆ์ธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้ขึ้นมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ.วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระอาจารย์มั่นตามขึ้นมาด้วย นับจากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุติทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติ ก็งอกงามบนแผ่นดินเชียงใหม่ ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์มั่นให้ความเกรงใจมาก เมื่อครั้งท่านขอพระอาจารย์มั่นเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง พระอาจารย์ท่านก็ยอมรับตำแหน่งนั้น ซึ่งขัดกับวิสัยพระป่าอย่างพระอาจารย์มั่น แสดงถึงความเคารพของพระอาจารย์มั่นที่มีต่อท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นอย่างมาก\\nพระเดชพระคุณท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ ที่ความอาจหาญเด็ดเดี่ยว ครั้งหนึ่งท่านกำลังขึ้นธรรมมาสน์ เกิดอุบัติเหตุขาหัก แต่ท่านยังคงขึ้นเทศน์ต่อจนจบ ทั้งที่ขาหักอยู่ ท่านเจ้าคุณ ฯ ท่านมรณภาพในอริยาบทนั่ง เมื่อปี ๒๔๗๕ ที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพ 
ชื่อร้าน : บารมีพ่อครู
เบอร์โทรศัพท์ : 0926927782
จำนวนคนเข้าชม   1,965 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น