พระโพธิจักรท่านพ่อลี เนื้อผงว่านพิเศษ

พระโพธิจักรท่านพ่อลี เนื้อผงว่านพิเศษ

พระโพธิจักรท่านพ่อลี เนื้อผงว่านพิเศษ

รหัส : 68475 
ชื่อพระ : พระโพธิจักรท่านพ่อลี เนื้อผงว่านพิเศษ
สถาณะ :
ราคา : ชสอ. 6
รายละเอียด : พระโพธิจักรท่านพ่อลี ธัมมธโร ( พระสุธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ) วัดอโศการาม ปีพ.ศ. 2500 เนื้อผงว่านพิเศษ พระส่วนหนึ่งได้นำไปแจกที่วัดคลองกุ้ง จันทบุรี เป็นอีกหนึ่งของดีที่จัดว่าสุดหายาก ให้เช่าบูชา =2,900 บาท ผู้ศัรทธาจริงน่านิมนต์ยิ่ง  
ชื่อร้าน : เชียงแสนอาร์ต6
เบอร์โทรศัพท์ : 0637943233
จำนวนคนเข้าชม   2,103 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น