พระกริ่ง เศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษ ปี 2554 No.477

พระกริ่ง เศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษ ปี 2554 No.477

พระกริ่ง เศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษ ปี 2554 No.477

พระกริ่ง เศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษ ปี 2554 No.477

พระกริ่ง เศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษ ปี 2554 No.477

พระกริ่ง เศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษ ปี 2554 No.477

รหัส : 73138 
ชื่อพระ : พระกริ่ง เศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษ ปี 2554 No.477
สถาณะ :
ราคา : 0616858256
รายละเอียด : พระกริ่ง เศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษ No.477\n\nด้วยทางวัดร้องขุ้ม ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสร้างพระกริ่งเศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษของหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ ขึ้น ในครั้งนี้ เนื่องด้วยจากวาระครบรอบการมรณภาพของหลวงปู่ครบ 9 ปี และปัจจุบันพระกริ่งเศรษฐีล้มลุกรุ่นแรกของหลวงปู่ที่ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2543 นั้น ก็เริ่มหายากเต็มที ทำให้มีศรัทธาสาธุชนเรียกร้องให้ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นมาอีกครั้ง ดังนั้นทางวัดมีท่านพระอาจารย์ สิทธิ สิทฺธิปญฺโญ ศิษย์ในองค์หลวงปู่และเจ้าอาวาสวัดร้องขุ้มรูปปัจจุบัน พร้อมคณะกรรมการวัดร้องขุ้ม ได้มีดำริในการจัดสร้างองค์พระกริ่งเศรษฐีล้มลุกรุ่นพิเศษขึ้น โดยมีเจตนาเพื่อรำลึกถึงคุณความดีบารมีธรรมขององค์หลวงปู่ และเพื่อสืบสานวิชาเศรษฐีล้มลุกอันเป็นวิชาที่องค์หลวงปู่ท่านสำเร็จ ซึ่งแต่เดิมเป็นวิชาทำเทียนเศรษฐีล้มลุกเพื่อกลับดวงหนุนดวง กลับร้ายกลายเป็นดี\n\nรายนามพระมหาเถระเกจิคณาจารย์ที่เมตตานั่งปรกอธิฐานจิต\n\nพระกริ่งเศรษฐีล้มลุก รุ่นพิเศษ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 มีดังต่อไปนี้\n\nพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง) วัดพราตุศรีจอมทองวรวิหาร\nพระเดชพระคุณหลวงปู่พระญาณวิสาลเถร (หลวงปู่หา)(หลวงปู่ไดโนเสาร์) วัดป่าสักวัน จ.กาฬสินธุ์\nพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู) วัดบางสมัคร จ. ฉะเชิงเทรา\nหลวงปู่พระครูไพบูลย์สิกขการ (พ่อท่านหวาน) วัดสะบ้าย้อย จ.สงขลา\nหลวงปู่พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา\nหลวงปู่พระครูอนุศาสน์ กิจจาทร (พ่อท่านเขียว) วัดห้วยเงาะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี\nหลวงปู่พระครูพิมลธรรมรัต (หลวงปู่ครูบาบุญตัน) วัดย่าพาย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูประภากรพิสุทธิ์ (หลวงปู่ครูบาบุญปั๋น) วัดป่าแดด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูโสภณสารคุณ (หลวงปู่ครูบามา) วัดศรีชัยนิมิต อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่\nหลวงพ่อพระครูสิริสีลสังวร (ครูบาน้อย) วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูมงคลรัตน์ (หลวงปู่ครูบาสิทธิ) วัดปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูวรปัญญาโสภิต (หลวงปู่ครูบาจำรัส) วัดดอยหน้อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน อ.หางดง จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูถาวรมงคลวัตร วัดยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่\nพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัติโยดม (หลวงพ่อโอภาส) วัดจองคำ จ.ลำปาง\nหลวงปู่พระครูมงคลบุญญาคม (หลวงปู่ครูบาบุญมา) วัดบ้านสามัคคีธรรม จ.ลำปาง\nหลวงปู่ครูบาเลิศ จตฺตภาโล วัดทุ่งม่านใต้ จ,ลำปาง\nหลวงตาวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วัดพุทธพรหมปัญโญ จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูพินิจสารธรรม (หลวงปู่ครูบาพรรณ) วัดพระบาทห้วยต้ม จ,ลำพูน\nหลวงพ่อพระครูไพศาลพัฒนโกวิท (ครูบาเจ้าเทือง) วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูบวรสุขบท (หลวงปู่ครูบาสุข) วัดป่าซางน้อย จ,ลำพูน\nหลวงปู่ครูบาก๋องแก้ว กลยาโณ วัดป่าซางน้อย จ,ลำพูน\nหลวงปู่ครูบาธรรมสร สิริจนฺโท วัดตึ๊ดใหม่ จ.น่าน\nหลวงปู่พระครูสันติธรรมาภิรม (หลวงปู่ครูบาอ่อน) วัดสันต้นหวีด จ,พะเยา\nหลวงปู่ครูบาครอง ขตฺติโย วัดท่ามะเกว๋น จ.ลำปาง\nหลวงปู่ครูบาคำแบน ฉนฺทธมฺโม วัดวังจำปา จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่ครูบาคำปัน ญาณวโร วัดพระธาตุดอยม่อนเปี๊ยะ จ.เชียงใหม่\nพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชเจติยาจารย์ (หลวงปู่ชูเกียรติ) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูวรวรรณาภรณ์ (หลวงปู่ครูบาอินทร์คำ) วัดไชยสถาน จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ (ครูบาผดุง) วัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่\nหลวงพ่อพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาอินทร) วัดสันยางหลวง จ,ลำพูน\nหลวงปู่ครูบาสม สุทฺธจิตฺโต วัดป๋างน้ำฮ้าย จ.เชียงราย\nพระครูบาเหนือชัย โฆสิโต สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง จ.เชียงราย\nหลวงปู่ครูบาส่วยจิ่ง ถาวโร วัดท่าโป่งแดง จ.แม่ฮ่องสอน\nครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย\nพระอาจารย์บุญรอด ทีฆายุโก วัดป่าเมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน\nครูบาสุบิน สุเมธโส วัดทองสะอาด จ.ปธุมธานี\nหลวงปู่ครูบากวง โกสโล วัดป่านาบุญ จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่ชม ฐานคุตฺโต วัดป่าท่าสุด จ.ชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูธรรมาภิรม วัดน้ำบ่อหลวง จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูพนาตปาภิรักษ์ (หลวงปู่ครูบาคำมูล) วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่\nหลวงพ่อพระครูสุทธิญาณรังสี (ครูบาเมืองใจ๋) วัดรังสีสุทธาราม จ.เชียงใหม่\nท่านครูบาญาณลังก๋า สิริญาโณ วัดดอยโพธิญาณ จ.เชียงใหม่\nหลวงพ่อพระครุคัมภีรธรรม (ครูบาบุญเป็ง) วัดทุ่งปูน จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูพิพิธปุญญาภิรัต (หลวงปู่ครูบาตา) วัดศาลา จ,เชียงใหม่\nหลวงพ่อพระครูพุทธบทเจติยารักษ์ (ครูบาพรชัย) วัดพระพุทธบาทสี่รอย จ.เชียงใหม่\nพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงราย\nหลวงพ่อพระครูโสภณธรรมานุวัตร (หลวงพ่อบุญมี) วัดใจ จ.เชียงใหม่\nหลวงพ่อพระครูวิทิตพัฒนาภรณ์ (หลวงพ่อครูบามนตรี) วัดพระธาตุสุโทน จ.แพร่\nหลวงปู่พระครูสุรัตนคุณ (หลวงพ่อสุแก้ว) วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม จ.เชียงใหม่\nพระอาจารย์พรสิทธิ์ ธมฺมธโร วัดสว่างอารมณ์ จ.เชียงใหม่\nหลวงพ่อพระครูพิพิธธรรมประกาศ วัดจอมแจ้ง จ.เชียงใหม่\nหลวงพ่อพระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ (หลวงพ่อถวัลย์) วัดพระธาตุเจดีย์ จ.เชียงราย\nหลวงปู่พระครูถาวรธรรมวัตร (หลวงปู่ครูบาบุญยืน) วัดสบล้อง จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูโพธิโสภณ (หลวงปู่ครูบาศรีวัย) วัดหนองเงือก จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูวรวัฒน์วิจิตร (หลวงปู่ครูบาลือ) วัดห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูอรรถกิจจาทร (หลวงปู่ครูบาอุ่น) วัดโรงวัว จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พระครูประจักษ์ธรรมวิจารย์ (หลวงปู่ครูบาข่าย) วัดหมูเปิ้ง จ.ลำพูน\nหลวงปู่พระครูสัทธาโสภณ (หลวงปู่ครูบาอ้าย) วัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่\nหลวงพ่อพระครูประภัศร์ธรรมรังสี (ครูบาเจ้าจันทรังษี) วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่\nหลวงปู่พ่อหวุนเจ้าต๋าแสง วัดทุ่งสะแล จ.แม่ฮ่องสอน\nหลวงพ่อประเสริฐ ปุญฺญกาโม วัดพระพุทธบาทเวียงเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน\nหลวงพ่อพระครูวิสุทธิสีลสังวร (หลวงพ่อครูบาสาย) วัดร้องขุด จ.เชียงใหม่ 
ชื่อร้าน : ปารมีสามฝั่งแกน
เบอร์โทรศัพท์ : 0616858256
จำนวนคนเข้าชม   1,826 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น