ล็อกเก็ต สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙

ล็อกเก็ต สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙

ล็อกเก็ต สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙

ล็อกเก็ต สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙

รหัส : 73210 
ชื่อพระ : ล็อกเก็ต สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙
สถาณะ :
ราคา : โทรถาม
รายละเอียด : สมเด็จพระญาณสังวร พระนามเดิม เจริญ คชวัตร ฉายา สุวฑฺฒโน (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556\\nอายุ ๙๕ ปี ปี พ .ศ ๒๕๕๑ 
ชื่อร้าน : พระช้างเผือก
เบอร์โทรศัพท์ : 0856945895
จำนวนคนเข้าชม   1,633 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น