เหรียญครูบาออ ปัณฑิต๊ะ สำนักสงฆ์พระธาตดอยจอมแวะ รุ่นแรก ปี 2555 หมายเลข 308

เหรียญครูบาออ ปัณฑิต๊ะ สำนักสงฆ์พระธาตดอยจอมแวะ รุ่นแรก ปี 2555 หมายเลข 308

เหรียญครูบาออ ปัณฑิต๊ะ สำนักสงฆ์พระธาตดอยจอมแวะ รุ่นแรก ปี 2555 หมายเลข 308

เหรียญครูบาออ ปัณฑิต๊ะ สำนักสงฆ์พระธาตดอยจอมแวะ รุ่นแรก ปี 2555 หมายเลข 308

รหัส : 73687 
ชื่อพระ : เหรียญครูบาออ ปัณฑิต๊ะ สำนักสงฆ์พระธาตดอยจอมแวะ รุ่นแรก ปี 2555 หมายเลข 308
สถาณะ :
ราคา : 0616858256
รายละเอียด : เหรียญครูบาออ ปัณฑิต๊ะ สำนักสงฆ์พระธาตดอยจอมแวะ รุ่นแรก ปี 2555 หมายเลข 308\n จำนวนจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกมีดังนี้ เหรียญชุดกรรการ 55 ชุด (เงิน-ตะกั่ว-ฝาบาตร-ทองแดง-ล็อคเก็ต) เหรียญตะกั่ว 596 เหรียญ เหรียญฝาบาตร 680 เหรียญ เหรีญทองแดง 1,372 เหรียญ เหรียญเงินลงยา 5 เหรียญ เหรียญตะกั่วไม่ตัดปีก 24 เหรียญ  
ชื่อร้าน : ปารมีสามฝั่งแกน
เบอร์โทรศัพท์ : 0616858256
จำนวนคนเข้าชม   1,441 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น