พระกริ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร รุ่นแรก ไตรมาส ปี ๒๕๕๐

พระกริ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร รุ่นแรก ไตรมาส ปี ๒๕๕๐

พระกริ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร รุ่นแรก ไตรมาส ปี ๒๕๕๐

พระกริ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร รุ่นแรก ไตรมาส ปี ๒๕๕๐

พระกริ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร รุ่นแรก ไตรมาส ปี ๒๕๕๐

พระกริ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร รุ่นแรก ไตรมาส ปี ๒๕๕๐

รหัส : 73773 
ชื่อพระ : พระกริ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร รุ่นแรก ไตรมาส ปี ๒๕๕๐
สถาณะ :
ราคา : 0616858256
รายละเอียด : พระกริ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร รุ่นแรก ไตรมาส ปี ๒๕๕๐\\nวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง\\n๑. เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายเข้าถึงพระรัตนตรัย เพื่อเป็นไปในการเข้าถึงซึ่งหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า และช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวร คู่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป\\n๒. เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกเป็นพุทธานุสสติ แด่ท่านที่ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพบูรณะวิหารของวัดศรีดอนชัย\\n๓. นำปัจจัยรายได้ทั้งหมดจากการทำบุญวัตถุมงคลชุดนี้บูรณะวิหารวัดศรีดอนชัย สำหรับท่านที่ร่วมทำบุญเช่าบูชาพระกริ่ง พระชัยวัฒน์นี้ถือว่าท่านได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะวิหารของวัดศรีดอนชัย เพื่อให้สำเร็จลุล่วงสืบไป\\nชนวนสำคัญในการหล่อองค์พระกริ่ง รุ่นแรก\\n๑. ชนวนเททองหล่อพระเจ้าทันใจวัดร้องขุ้ม ซึ่งทำพิธีหล่อโดยหลวงพ่อประสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙\\n๒. ชนวนเททองหล่อพระประธาน ทำพิธีเททองโดยหลวงตามหาบัว ที่วัดป่าศาลาปางสัก\\n๓. ชนวนเททองหล่อพระเจ้าทันใจวัดเจดีย์หลวง ทำพิธีเททองโดยหลวงตามหาบัว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙\\n๔. ชนวนพระกริ่งหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม รุ่นเศรษฐีล้มลุก ปี ๒๕๔๓\\n๕. ชนวนเททองหล่อพระมหาจักรพรรดิ, หลวงปู่ทวด, หลวงปู่ดู่, ของหลวงตาวรงคต วัดพุทธพรหมปัญโญ ปี ๒๕๔๒\\n๖. ชนวนเททองหล่อพระเจ้าเพชรศีมุงเมือง วัดศรีมุงเมือง ซึ่งทำพิธีหล่อโดยหลวงพ่อเปลี่ยน เมื่อปี ๒๕๕๐\\n๗. ชนวนพระกริ่งหลวงปู่ครูบาอิน อินโท วัดทุ่งปุย รุ่นไจยะเบ็งจร ปี ๒๕๔๕\\n๘. ชนวนเททองหล่อพระเจ้าแสนล้าน วัดเจดีย์หลวง ทำพิธีเททองโดยหลวงปู่พระพุทธพจนวราภรณ์ เมื่อนวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙\\n๙. ชนวนเททองหล่อพระพุทธสิงหชัยวัฒน์ และรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาหน้อย วัดบ้านปง ซึ่งทำพิธีหล่อโดยหลวงพ่อเปลี่ยน เมื่อปี ๒๕๕๐\\n๑๐. ชนวนพระกริ่งวัดสุทัศนเทพวราราม หลายนุ่น หลายพิธี\\n๑๑. เศษพระบูชาเนื้อโลหะสำริดเก่าจำนวนมาก\\n๑๒. ทองจังโก๋พระธาตุแช่แห้ง\\n๑๓. ทองจังโก๋พระธาตุดอยสุเทพ\\n๑๔. ทองยอดฉัตรเจดีย์วัดร้องขุ้ม ๒ สมัย\\n๑๕. ทองยอดฉัตรอุโบสถวัดร้องขุ้ม\\n๑๖. แผ่นยันต์ ๑๐๘ นะปถมัง ๑๔\\n๑๗. แผ่นยันต์มหาพิชัยสงครามดวงประสูติ ตรัสรู้ พระพุทธเจ้า\\n๑๘. แผ่นทองคำ เงิน ทองแดง ตะกั่วจารหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่\\n๑๙. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาน้อยวัดบ้านปง\\n๒๐. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม\\n๒๑. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง\\n๒๒. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี\\n๒๓. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง\\n๒๔. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบามา วัดศิริชัยนิมิต\\n๒๕. แผ่นยันต์จารหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง\\n๒๖. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อตัด วัดชายนา\\n๒๗. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน\\n๒๘. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง\\n๒๙. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาอินตา วัดวังทอง\\n๓๐. แผ่นยันต์จารหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว\\n๓๑. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ทิม วัดพระขาว\\n๓๒. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ\\n๓๓. แผ่นยันต์จารหลวงปู่สวัสดิ์ วัดศาสาปูน\\n๓๔. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อรวย วัดตะโก\\n๓๕. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว\\n๓๖. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล่อม\\n๓๗. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน\\n๓๘. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ\\n๓๙. แผ่นยันต์จารหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวการาม\\n๔๐. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อคูณ สัดบ้านไร่\\n๔๑. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส\\n๔๒. แผ่นยันต์จารหลวงตาวรงคต วัดพุทธพรหมปัญโญ\\n๔๓. แผ่นยันต์จารหลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ\\n๔๔. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อบัวเกตุ วัดป่าปางกื้ด\\n๔๕. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาคำ วัดธรรมชัย\\n๔๖. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาสิทธิ วัดปางต้นเดื่อ\\n๔๗. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาแก้วมา วัดร่องดู่\\n๔๘. แผ่นยันต์จารหลวงปู่สุภา ภูเก็ต\\n๔๙. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาตั๋น วัดม่อนปู่อิ่น\\n๕๐. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาก๋องคำ วัดดอนเปา\\n๕๑. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อประเสริฐ วัดพระพุทธบาทเวียงเหนือ\\n๕๒. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาเผือก วัดไชยสถาน\\n๕๓. แผ่นยันต์จารครูบาเจ้าจันทรังษี วัดกู่เต้า\\n๕๔. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด\\n๕๕. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาคำปัน วัดนาแส่ง\\n๕๖. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูมาสุข วัดป่าซางน้อย\\n๕๗. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาบุญมา วัดช่างคำน้อย\\n๕๘. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาคำปัน วัดพระธาตุม่อนเปี้ยะ\\n๕๙. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาผดุง วัดป่าแพ่ง\\n๖๐. แผ่นยันต์จารหลวงปู่พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง\\n๖๑. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาพรรณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม\\n๖๒. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ครูบาข่าย วัดหมูเปิ้ง\\n๖๓. แผ่นยันต์จารหลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตถิผล\\n๖๔. แผ่นยันต์จารหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง\\n๖๕. แผ่นยันต์จารหลวงพ่อเมือง วัดป่ามัชฌิมาวาส\\nพิธีกรรม ๘ วาระ\\nวาระที่ ๑\\nวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๐ เวลา ๒๑.๑๙ น. พิธีเททองหลอมชนวนหลวงพ่อประสิทธิ์ เป็นองค์เททอง ณ มณฆลพิธี วัดศรีมุงเมือง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่\\nวาระที่ ๒\\nวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๐ พิธีปลุกเสกชนวน เข้าพิธี ณ. วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน หลวงพ่อประสิทธิ์ พร้อมพระมหาเถระเกจิอาจารย์สายครูบาศรีวิชัยจำนวนมากนั่งปรกอธิฐานจิต\\nวาระที่ ๓\\nวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๐ พิธีปลุกเสกชนวน เข้าเข้าพิธี ณ วัดพญาวัด อ.เมือง จ.น่าน พระเกจิสายเขาอ้อ จำนวน ๘ รูป นั่งปรกอธิฐานจิต\\nวาระที่ ๔\\nวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๐ พิธีปลุกเสกชนวน เข้าพิธี ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลวงพ่อประสิทธิ์ พร้อมพระคณาจารย์สายวัดป่า จำนวน ๙ รูป นั่งปรกอธิฐานจิต\\nวาระที่ ๕\\nวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๐ พิธีปลุกเสกชนวน เข้าพิธี ณ วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ครูบาเจ้าดวงดี พร้อมพระคณาจารย์สายครูบาศรีวิชัยจำนวนมากนั่งปรกอธิฐานจิต\\nวาระที่ ๖\\nวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๐ เวลา ๑๗.๐๙ น. พิธีเททองหล่อพระกริ่งแบบโบราณ หลวงพ่อประสิทธิ์ เป็นองค์เททอง เฉพาะเนื้อนวะโลหะทั้งหมด ณ มณฑลพิธี วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่\\nวาระที่ ๗\\nวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๐ จนถึง วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๐ หลวงพ่อประสิทธิ์อธิฐานจิตเดี่ยว ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่\\nวาระที่ ๘\\nวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๐ พิธีสมโภชพุทธาภิเษก พระกริ่ง หลวงพ่อประสิทธิ์อธิฐานจิตเดี่ยว พร้อมพระคณาจารย์สายวัดป่า เจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่\\nองค์นี้ เนื้อนวะก้นเงิน หมายเลข 518 หนึ่งใน ๙๙๙ เทียนชัย เกศา จีวร  
ชื่อร้าน : ปารมีสามฝั่งแกน
เบอร์โทรศัพท์ : 0616858256
จำนวนคนเข้าชม   1,650 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น