เหรียญพระอัฎฐารส หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ออกวัดเจดีย์หลวง **เนื้อนวะ** ปี พ.ศ. 2517

เหรียญพระอัฎฐารส หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ออกวัดเจดีย์หลวง **เนื้อนวะ** ปี พ.ศ. 2517

เหรียญพระอัฎฐารส หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ออกวัดเจดีย์หลวง **เนื้อนวะ** ปี พ.ศ. 2517

เหรียญพระอัฎฐารส หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ออกวัดเจดีย์หลวง **เนื้อนวะ** ปี พ.ศ. 2517

เหรียญพระอัฎฐารส หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ออกวัดเจดีย์หลวง **เนื้อนวะ** ปี พ.ศ. 2517

เหรียญพระอัฎฐารส หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ออกวัดเจดีย์หลวง **เนื้อนวะ** ปี พ.ศ. 2517

รหัส : 73861 
ชื่อพระ : เหรียญพระอัฎฐารส หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ออกวัดเจดีย์หลวง **เนื้อนวะ** ปี พ.ศ. 2517
สถาณะ :
ราคา : 0616858256
รายละเอียด : เหรียญพระอัฎฐารส หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ\\nออกวัดเจดีย์หลวง **เนื้อนวะ** ปี พ.ศ. 2517\\n\\nจำนวนการสร้าง\\n1.เนื้อเงิน 500 เหรียญ\\n2.เนื้อนวะโลหะ 400 เหรียญ\\n3.เนื้อทองแดง 2,517 เหรียญ 
ชื่อร้าน : ปารมีสามฝั่งแกน
เบอร์โทรศัพท์ : 0616858256
จำนวนคนเข้าชม   1,525 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น