เหรียญครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน **บล็อกไหล่ขีด** รุ่นแรก ปี 2540

เหรียญครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน **บล็อกไหล่ขีด** รุ่นแรก ปี 2540

รหัส : 74040 
ชื่อพระ : เหรียญครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน **บล็อกไหล่ขีด** รุ่นแรก ปี 2540
สถาณะ :
ราคา : 0616858256
รายละเอียด : เหรียญครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน **บล็อกไหล่ขีด** รุ่นแรก ปี 2540\nเกจิร่วมปลุกเสก มากมายเช่น\n1. ครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหรั่ง อ. จองทอง\n2. ครูบา ดวงดี วัดท่าจำปี\n3. ครูบาบุญปั๋น ธมมปัญโญ วัดร้องคุ้ม สันป่าตอง\n4. ครูบาชัยวงศา วัด พระบาทห้วยต้ม อ. ลี้ เป็นต้น\n\nโดยมีครูบา ดวงดี ยติโก ท่านได้ปลุกเสกเดี่ยวอีก 3 วัน 3 คืน 
ชื่อร้าน : ปารมีสามฝั่งแกน
เบอร์โทรศัพท์ : 0616858256
จำนวนคนเข้าชม   359 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น