เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2489 หัวชนขอบ วัดจามเทวี สภาพสวย

เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2489 หัวชนขอบ วัดจามเทวี สภาพสวย

เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2489 หัวชนขอบ วัดจามเทวี สภาพสวย

รหัส : 74163 
ชื่อพระ : เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2489 หัวชนขอบ วัดจามเทวี สภาพสวย
สถาณะ :
ราคา : x,xxx
รายละเอียด : เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2489 หัวชนขอบ วัดจามเทวี สภาพสวย\nเหรียญครูบาศรีวิไชยออกวัดจามเทวี ปีพ.ศ. 2489 มี 2 พิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ คนในพื้นที่เรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า “ รุ่นหัวชนขอบ “ รุ่นนี้ ออกที่ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน สร้าง แจกใน งานพระราชทานเพลิงศพ ของครูบาเจ้าฯ ประมาณปีพ.ศ. 2487-89 ครูบาเจ้าศรีวิชัยมรณภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2481 ที่วัดบ้างปาง ขณะมี อายุได้ 59 ปี ตั้งศพไว้ที่วัดบ้านปางนั้นเวลา 1 ปี จึงได้เคลื่อนศพมาตั้งไว้ ณ วัดจามเทวี จนถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2489 จึงได้รับพระราชทานเพลิงศพ โดยมีประชาชนมาถวายพระเพลิงศพเป็นจำนวนมาก และ ได้เข้าแย่งชิงอัฐิธาตุของท่านพระครูบาศรีวิชัยตั้งแต่ไฟยังไม่มอดสนิท แม้แต่แผ่นดินตรงที่ถวายพระเพลิง ก็ยังมีผู้ขุดเอาไปบูชา อัฐิธาตุของท่านที่เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน แบ่งไปบรรจุตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินล้านนาดังนี้ ส่วนที่ 1 บรรจุที่ วัดจามเทวี จ.ลำพูน ส่วนที่ 2 บรรจุที่ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ส่วนที่ 3 บรรจุที่ วัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง ส่วนที่ 4 บรรจุที่ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา ส่วนที่ 5 บรรจุที่ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ส่วนที่ 6 บรรจุที่ วัดน้ำออกรู จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนที่ 7 บรรจุที่ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จ.ลำพูน เหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์สูง 
ชื่อร้าน : ก้อง ท่ารั้ว เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0846100111,0892616111
จำนวนคนเข้าชม   314 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น