เหรียญฉีดรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดหมื่นล้าน เนื้อเงิน ปี 2522

เหรียญฉีดรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดหมื่นล้าน เนื้อเงิน ปี 2522

เหรียญฉีดรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดหมื่นล้าน เนื้อเงิน ปี 2522

รหัส : 74925 
ชื่อพระ : เหรียญฉีดรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดหมื่นล้าน เนื้อเงิน ปี 2522
สถาณะ :
ราคา : โทรถาม
รายละเอียด : จัดสร้างโดยวัดหมื่นล้าน คุณ.มังกร ตระกูลดาบทอง (เฮียเล้ง บุญอยู่) ได้ศิลปินแห่งยุคมาแกะแบบพิมพ์คือ นายช่างเกษม มงคลเจริญ\n\nโดยทำพิธีมหาพุทธาภิเศก ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ พิธีพราหมณ์บวงสรวงเทวาอารักษ์บูชาฤกษ์เมื่อเวลา ๑๕.๑๙ นาฬิกา และมีพิธีพุทธาภิเศกอีกครั้งเมื่อเวลา ๒๐.๔๙ นาฬิกา โดยมีหลวงพ่อพระธรรมโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นผู้จุดเทียนชัย การนี้ได้นิมนต์พระผู้ทรงคุณร่วมพิธีพุทธาภิเศก ดังมีรายนามดังนี้\n\n1. เจ้าคุณสุพรหมยานเถระ (ครูบาพรหมจักร) วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน\n\n2.หลวงพ่อบุญเย็น ฐานธฺมโม สำนักพระเจ้าพรหมมหาราช อ.ฝาง จ.เชียงใหม่\n\n3.ครูบาไชยวงศ์ (ครูบาอภิวงศ์) วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน\n\n4.ครูบาสุรินทร์ วัดหลวงศรีเตี้ย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน\n\n5.ครูบามูล (พระครูชินานุวัตร) วัดต้นผึ้ง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน\n\n6.ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่\n\n7.ครูบากองคำ (ครูบาเมตตา) วัดดอนเปา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่\n\n8.ครูบาหล้าตาทิพย์ วัดป่าตึง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่\n\n9.ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่\n\nเนื้อเงินจัดสร้าง 99 องค์\n\nจัดเป็นพระเครื่องของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยอีกรุ่นที่จัดสร้างออกมาได้งดงามมาก และมีพิธีใหญ่ น่าบูชาและสะสมครับ 
ชื่อร้าน : ดรีม เอ็นจิเนียร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0655523997
จำนวนคนเข้าชม   52 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น