พระวิษณุ ศิลปะลพบุรี ยุคต้น เนื้อสำริด สนิมหยก อายุนับ 1,000 ปี ขนาดห้อยคอ

พระวิษณุ ศิลปะลพบุรี ยุคต้น เนื้อสำริด สนิมหยก อายุนับ 1,000 ปี ขนาดห้อยคอ

พระวิษณุ ศิลปะลพบุรี ยุคต้น เนื้อสำริด สนิมหยก อายุนับ 1,000 ปี ขนาดห้อยคอ

รหัส : 75535 
ชื่อพระ : พระวิษณุ ศิลปะลพบุรี ยุคต้น เนื้อสำริด สนิมหยก อายุนับ 1,000 ปี ขนาดห้อยคอ
สถาณะ :
ราคา : โชว์
รายละเอียด : (พระวิษณุ ศิลปะลพบุรี ยุคต้น เนื้อสำริด สนิมหยก อายุนับ 1,000 ปี ขนาดห้อยคอ) \n\nองค์นี้เป็นรูปเหมือนองค์พระวิษณุท่าน หรือพระนารายณ์ เอาพระหัตถ์วางบนเศียรพญานาคคู่ ผู้เป็นบริวารแห่งท่านครับ\n พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ท่านคือเทพองค์เดียวกัน แต่แบ่งภาคคนละปางกันเท่านั้น พระองค์ท่านทรงเป็นเทพแห่งผู้สร้างทั้งหลายฉะนั้นผู้ที่บูชาพระองค์ท่านย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง และมีความเจริญงอกงามแห่งชีวิต.... \n ศิลปะหาแบบนี้หายากครับ พบน้อยมาก.. บางท่านก็มองเป็นพระพุทธเจ้าในลัทธิมหายาน ศิลปะแบบบายน เขมร ที่สร้างในยุคของพระเจ้าชัยวรมัน ที่7 ครับ ... \n เก่าลึกทรงคุณค่าแบบนี้ น่าบูชามากๆครับ 
ชื่อร้าน : เอราวัณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871914956
จำนวนคนเข้าชม   22 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น