พระสามหอม กรุวัดดอยคำ เชียงใหม่

พระสามหอม กรุวัดดอยคำ เชียงใหม่

พระสามหอม กรุวัดดอยคำ เชียงใหม่

พระสามหอม กรุวัดดอยคำ เชียงใหม่

พระสามหอม กรุวัดดอยคำ เชียงใหม่

รหัส : 75568 
ชื่อพระ : พระสามหอม กรุวัดดอยคำ เชียงใหม่
สถาณะ :
ราคา : 0616858256
รายละเอียด : พระสามหอม กรุวัดดอยคำ เชียงใหม่\\n พระสามหอม ขุดพบจากกรุวัดพระธาตุดอยคำ วัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาเขตต่อดอยสุเทพมาทางด้านตะวันออก พระสามหอมพบมีสองพิมพ์คือ พิมพ์แบบซุ้มเจดีย์ยอดปราสาท และพิมพ์เล็ก คือ พิมพ์สามหอมเดี่ยว พระสามหอมเป็นพระเครื่องเนื้อดินที่พบในเขตเมืองเชียงใหม่ที่เก่าที่สุดพิมพ์หนึ่ง มีพระพักตร์ที่ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปในแบบที่บพจากกรุเวียงโนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อร้าน : ปารมีสามฝั่งแกน
เบอร์โทรศัพท์ : 0616858256
จำนวนคนเข้าชม   101 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น