หล่อปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

หล่อปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

หล่อปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

หล่อปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

หล่อปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

หล่อปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

รหัส : 75573 
ชื่อพระ : หล่อปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
สถาณะ :
ราคา : โทรถาม
รายละเอียด : หล่อปั๊มรูปเหมือนรูปหล่อปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง\\n > เนื้อทองผสมกะไหล่ทอง\\n > พิมพ์ ยันต์สังฆาฏิ \\n > จัดสร้างปี2519 ออกวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี\\n\\n#พระธรรมมุนี หรือ “หลวงพ่อแพ เขมังกโร” เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี\\nวัตถุมงคลสร้างและปลุกเสกเอาไว้มากมายหลายชนิด ทั้งในนามวัดพิกุลทอง และต่างวัดที่มาขอความอนุเคราะห์ ตลอดทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ล้วนแต่โดดเด่นรอบด้านเป็นที่เลื่องลือมาช้านาน\\nนอกเหนือจากเหรียญรุ่นแรก ที่ได้รับความนิยมสูง “พระสมเด็จทองเหลือง หลวงพ่อแพ”\\nสร้างโดยจำลองแบบมาจากพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2494 เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูศรีพรหมโสภิต เป็นเนื้อทองเหลืองแบบเนื้อขันลงหิน มีลักษณะพิเศษคือ จะปรากฏเกล็ดทองทั่วองค์พระ มี 2 พิมพ์ คือ พิมพ์ลึกและพิมพ์ตื้น\\nลักษณะเป็นพระเครื่องแบบหล่อโบราณ รูปทรงสี่เหลี่ยม\\nด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์พระประธานประทับนั่งปางสมาธิ เหนืออาสนะฐานบัว ภายในซุ้มครอบแก้ว มีฐานบัลลังก์รองรับ 2 ชั้น ระหว่างฐานทั้งสองมีเส้นฐานแซม พระพักตร์แบบผลมะตูม พระเกตุมาลาเป็นต่อม รัศมีเป็นดอกบัวตูม พระกรรณยาว พระอุระปรากฏเส้นสังฆาฏิชัดเจนและยาวลงมาจรดพระหัตถ์\\nส่วนด้านหลัง ตรงกลางเป็นยันต์ตัวพุดซ้อนกัน 3 ตัว เรียกว่า ยันต์พุดซ้อน ใต้ยันต์เป็นอักขระขอม 3 ตัว\\nถือเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง\\n\\n“พระธรรมมุนี” หรือ “หลวงพ่อแพ เขมังกโร”\\nมีนามเดิมว่า แพ ใจมั่นคง เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2448 ณ บ้านสวนกล้วย เลขที่ 93/3 หมู่ที่ 3 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี\\nเมื่ออายุ 8 เดือน มารดาถึงแก่กรรม ดังนั้น นายบุญและนางเพียร ขำวิบูลย์ มีศักดิ์เป็นอา ได้ขอรับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม\\nอายุ 11 ปี บิดา-มารดาบุญธรรมนำไปฝากอยู่วัดกับสำนักอาจารย์ป้อม เพื่อศึกษาเล่าเรียน พออายุครบ 14 ปี จึงส่งไปศึกษาต่อที่สำนักวัดอาจารย์สม พระภิกษุชาวเขมร วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ\\nเข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2463 ที่วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โดยมีพระอธิการพัน จันทสโร เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์\\nครั้นเป็นสามเณรเดินทางกลับไปอยู่วัดชนะสงครามตามเดิม จนเมื่อปี พ.ศ.2466 สอบไล่นักธรรมชั้นตรีได้\\nนอกจากนี้ ยังสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จากนั้นไปเรียนที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นศิษย์ของสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)\\nเข้าพิธีอุปสมบท เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ วันพุธที่ 21 เมษายน 2469 ที่อุโบสถวัดพิกุลทอง มีพระมงคลทิพย์มุนี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูสิทธิเดช วัดชนะสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และท่านเจ้าอธิการอ่อน วัดจำปาทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์\\n\\nในปี พ.ศ.2474 พระอาจารย์หยด พวงมสิต เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ลาสิกขา ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ให้พระแพ มารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ในเดือนเมษายน 2474\\nเห็นว่าวัดพิกุลทองเป็นวัดบ้านเกิดเมืองนอน ตอนนี้เสนาสนะชำรุดทรุดโทรมมาก โดยเฉพาะพระอุโบสถซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2440\\nจึงตัดสินใจสร้างอุโบสถหลังใหม่ ในวันเพ็ญเดือน 3 ตรงกับวันมาฆบูชา เพื่อให้เพียงพอสำหรับพระภิกษุและสามเณรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และในวันสำคัญในศาสนา ประชาชนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลในพระอุโบสถได้มากขึ้นด้วย\\nด้านการศึกษา ท่านได้ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนแผนกธรรมและบาลีขึ้นในวัดพิกุลทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475\\n\\nพระสมเด็จทองเหลืองรุ่นแรก 2494\\nลําดับงานปกครองคณะสงฆ์\\nพ.ศ.2482 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลถอนสมอ\\nพ.ศ.2483 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ และเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง\\nพ.ศ.2484 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอท่าช้าง\\nพ.ศ.2525 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี\\nลำดับสมณศักดิ์\\nพ.ศ.2484 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูศรีพรหมโสภิต\\nพ.ศ.2515 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม\\nพ.ศ.2521 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรธรรมภาณี\\nพ.ศ.2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิงหคณาจารย์\\nพ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิงหบุราจารย์\\nพ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมุนี\\n\\nหลวงพ่อแพ เป็นพระเถราจารย์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง วัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างขึ้นทุกรุ่นนั้นปรากฏพุทธคุณเข้มขลังในทุกด้าน ล้วนได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีประสบการณ์มากมาย\\nตลอดชีวิตของหลวงพ่อแพ ท่านได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาอย่างอเนกอนันต์ จนได้รับความเคารพยกย่องถึงกับมีการขนานนามท่านว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย”\\nเมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 ละสังขารอย่างสงบ ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารหลวงพ่อแพ เขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิริอายุ 94 พรรษา 73\\nปัจจุบัน วัดพิกุลทอง ยังคงประดิษฐานสรีระของหลวงพ่อแพเอาไว้ให้สักการบูชา 
ชื่อร้าน : อ้น อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0856030079
จำนวนคนเข้าชม   75 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น