ตะกรุดสาริกาหลวงปู่บุญใหญ่(พระครูธรรมฐิติวงศ์คีรีเขตร) วัดเจดีย์คีรีวิหาร (ยุคต้น) จ.

ตะกรุดสาริกาหลวงปู่บุญใหญ่(พระครูธรรมฐิติวงศ์คีรีเขตร) วัดเจดีย์คีรีวิหาร  (ยุคต้น) จ.

ตะกรุดสาริกาหลวงปู่บุญใหญ่(พระครูธรรมฐิติวงศ์คีรีเขตร) วัดเจดีย์คีรีวิหาร  (ยุคต้น) จ.

ตะกรุดสาริกาหลวงปู่บุญใหญ่(พระครูธรรมฐิติวงศ์คีรีเขตร) วัดเจดีย์คีรีวิหาร  (ยุคต้น) จ.

ตะกรุดสาริกาหลวงปู่บุญใหญ่(พระครูธรรมฐิติวงศ์คีรีเขตร) วัดเจดีย์คีรีวิหาร  (ยุคต้น) จ.

รหัส : 75651 
ชื่อพระ : ตะกรุดสาริกาหลวงปู่บุญใหญ่(พระครูธรรมฐิติวงศ์คีรีเขตร) วัดเจดีย์คีรีวิหาร (ยุคต้น) จ.
สถาณะ :
ราคา : -
รายละเอียด : ตะกรุดสาริกาหลวงปู่บุญใหญ่(พระครูธรรมฐิติวงศ์คีรีเขตร) วัดเจดีย์คีรีวิหาร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์\\n>>>เนื้อทองแดงออกสำริด (ถักเชือกสมบูรณ์ ลงรักน้ำเกลี้ยงเก่า)\\n>>>ประมาณปี 2470-2502 \\n>>>ขนาดความยาวประมาณ 1 นิ้ว\\n>>>สภาพสวยงาม แชมป์ \\n\\n#หลวงปู่บุญใหญ่ ได้มีความสนใจวิชาในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เมื่ออายุได้ 12 ปี โยมบิดามารดาได้นำไปฝากเป็นศิษย์ของหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์น้อย วัดป่ายาง (อุปัชฌาย์รูปแรกของอำเภอลับแล) ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและอักษรล้านนาจนความรู้แตกฉาน เมื่ออายุได้ 15 ปีได้บวชเป็นสามเณร ท่านเริ่มสนใจในวิชาไสยศาสตร์และเวทมนต์คาถาเป็นอย่างมาก หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์น้อยก็เมตตาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แขนงต่าง ๆ ให้หลวงปู่บุญใหญ่จนหมดสิ้น เมื่ออายุครบ 20 ปี หลวงปู่จึงได้อุปสมบทหรือเป๊ก (เป๊ก หมายถึง การบวชพระที่เป็นสามเณรโดยที่ไม่สึกเป็นฆาราวาส) โดยมีหลวงพ่อน้อย วัดป่ายางเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้นามฉายาว่า \\\"อินทปญโญ\\\" ขณะที่บวชเป็นพระ ท่านได้อยู่ปรนนิบัติหลวงพ่อน้อย ศึกษาพระปริยัติธรรม และปฏิบัติธรรมควบคู่กันไป ต่อมาจึงได้กราบลาพระอุปัชฌาย์ย้ายมาจำพรรษา และปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งเอี้ยง เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้โยมบิดามารดา\\n\\nสมเด็จพระสังฆราช ฯ เสด็จประพาสภาคเหนือ\\nขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งเอี้ยงหลายพรรษา จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งเอี้ยง พ.ศ. 2453 สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภูชงค์) ได้เสด็จประพาสภาคเหนือมาประทับที่วัดทุ่งเอี้ยง ซึ่งอยู่ห่างจากวัดป่าแก้วไม่มากนัก พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเจดีย์เก่า จึงตรัสถามหลวงปู่ว่า \\\" นั่นเป็นวัดหรืออย่างไรเห็นเจดีย์เก่าแก่อยู่ \\\" หลวงปู่จึงกราบทูลว่า \\\" เป็นวัดร้างมานานแล้ว ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าแก้ว \\\" สมเด็จพระสังฆราชจึงตรัสถามหลวงปู่ต่อว่า \\\" วัดร้างนั้นอยู่ในทำเลที่ดีอยู่ในเนินที่สูงไม่มากนัก พร้อมทั้งเจดีย์เก่าอยู่ ข้าพเจ้าว่าคงเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง น่าจะบูรณะซ่อมแซมและไปอยู่ที่นั่น ถ้าท่านจะไปบูรณะและไปอยู่จริงข้าพเจ้าจะตั้งชื่อให้ใหม่ว่า วัดเจดีย์คีรีวิหาร \\\" \\n\\nการสร้างวัตถุมงคล\\nหลวงปู่บุญใหญ่ท่านมีพระที่เป็นพระสหายธรรมที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม , หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เป็นต้น ซึ่งมีกไปมาหาสู่กันอยู่บ่อย ๆ จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าวิทยาคมของท่านนั้นสูงส่งไม่ต่างจากสหายของท่าน 
ชื่อร้าน : อ้น อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0856030079
จำนวนคนเข้าชม   527 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น