พระนาคปรก หลัง ภปร. วัดดอนศาลา ปี2530 (พิเศษองค์นี้มีคราบแป้งเจิมและเส้นเกษาพระครูกาชาด)

พระนาคปรก หลัง ภปร. วัดดอนศาลา ปี2530 (พิเศษองค์นี้มีคราบแป้งเจิมและเส้นเกษาพระครูกาชาด)

พระนาคปรก หลัง ภปร. วัดดอนศาลา ปี2530 (พิเศษองค์นี้มีคราบแป้งเจิมและเส้นเกษาพระครูกาชาด)

พระนาคปรก หลัง ภปร. วัดดอนศาลา ปี2530 (พิเศษองค์นี้มีคราบแป้งเจิมและเส้นเกษาพระครูกาชาด)

พระนาคปรก หลัง ภปร. วัดดอนศาลา ปี2530 (พิเศษองค์นี้มีคราบแป้งเจิมและเส้นเกษาพระครูกาชาด)

รหัส : 75741 
ชื่อพระ : พระนาคปรก หลัง ภปร. วัดดอนศาลา ปี2530 (พิเศษองค์นี้มีคราบแป้งเจิมและเส้นเกษาพระครูกาชาด)
สถาณะ :
ราคา : โทรหา
รายละเอียด : **พระนาคปรก หลัง ภปร. วัดดอนศาลา ปี2530 (พิเศษองค์นี้มีคราบแป้งเจิมและเส้นเกษาพระครูกาชาด)**\n\nสุดยอดแห่งความหายาก....พระนาคปรกหลัง ภปร วัดดอนศาลา ปี2530 (ปรกนิ้ว)\n\nพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อนวะโลหะ สวยหายาก **สุดยอดพระพิมพ์นาคปรก ศิลปะลพบุรี หลัง ภปร.\n\nเป็นประธานการสร้าง หนึ่งเดียวสำหรับพระนาคปรกที่ด้านหลังมีพระปรมาภิไทยย่อ\" ภปร.\"\n\nเนื่องด้วยพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้สร้างเหรียญอาจารย์นำเป็นประธานการสร้างคณะ กรรมการที่สร้างได้แก่\n\nเสธ.เกรียงพล ชัยบุตร ,คุณประกอบ กำเนิดพลอย .คุณสุ ธน ศรีหิรัญ คุณมนูญ เลาหวานิช คุณถวิล ศรีอินท\n\n,คุณณรงค์ เรติกุล ,รศ.กมล ฉายาวัฒน์ ต้องการที่จะรวบรวมปัจจัยหาทุนสำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์โรงธรรม\n\nและถาวรวัตถุในวัดดอนศาลาในปี ๒๕๒๙- ๒๕๓๐ ขณะนั้นสภาพทรุดโทรม โดยท่านได้นำวัตถุโบราณ (ชำรุด)\n\nหลาย ๆ ชิ้น มาเป็นชนวน เช่น ยอดพระเจดีย์, เชี่ยงหมากทองสัมฤทธ์ โบราณ, พระพุทธรูปโบราณ ชำรุด ต่าง ๆ\n\n**วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อหาทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โรงธรรมวัดดอนศาลา และเพื่อรำลึกถึงพระอาจารย์นำ\n\nซึ่งมรณะภาพ ครบ 10 ปี ได้รับเมตตาจากพระราชาคณะและเกจิต่างๆรวม 63 รูป จาก 63 วัด\n\nมอบแผ่นยันต์ให้ รวม 313 แผ่น มาหล่อรวมกับโลหะที่องค์ชายท่านได้รวบรวมสัมฤทธิ์ยอดปราสาทหลวง ตะกรุดเก่า\n\nพระพุทธรูปบูชาชำรุด และโลหะบ้านเชียง รวมกันกว่าร้อยกิโล โดยทำการปลุกเสก หล่อรวมธาตุกายสิทธิ์ขึ้นที่เชิงเขาอ้อ\n\nตรงปากถ้ำที่บำเพ็ญญาณของคณาจารย์เขาอ้อมาแต่สมัยศรีวิชัย ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ขึ้น 5 ค่ำ\n\nพิธีหลอมธาตุกายสิทธิ์เริ่มขึ้นเวลา 09.00 น จากนั้นพุทธาภิเษก บรรจุแผ่นยันต์และโลหะศักดํสิทธิ์\n\nลงเบ้าภายในพระอุโบสถวัดดอนศาลา โดยคณาจารย์ที่ร่วมเข้าพิธี พระครูกาชาด(บุญทอง) วัดดอนศาลา\n\nพระครูพิพิธวรกิจ(คล้อย) วัดภูเขาทอง พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา หลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ\n\nหลวงพ่อชู วัดมุมป้อม หลวงพ่ออินทร์ วัดควนปันตนราม หลวงพ่อชวน วัดโคกเนียน หลวงพ่อเอียด วัดหน้าถ้ำ\n\nพระอาจารย์ชัย วัดบางเหรียงและเกจิอื่น อีกมากมาย **โดยมีท่านขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นเจ้าพิธีฝ่ายฆราวาส\n\nนอกจากนี้ยังได้นำไปให้พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปลุกเสกเดี่ยวอีกครั้ง พีธีพุทธาภิเษกนี้\n\nกล่าวกันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างพระเครื่องพระบูชาสายเขาอ้อทั้งหมดเลย\n\nสนใจโทร 0871914956 
ชื่อร้าน : เอราวัณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871914956
จำนวนคนเข้าชม   101 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น