พระชัยตระกูลสิงหเสนีย์ ปี82 ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม

พระชัยตระกูลสิงหเสนีย์ ปี82 ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม

พระชัยตระกูลสิงหเสนีย์ ปี82 ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม

พระชัยตระกูลสิงหเสนีย์ ปี82 ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม

พระชัยตระกูลสิงหเสนีย์ ปี82 ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม

พระชัยตระกูลสิงหเสนีย์ ปี82 ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม

รหัส : 75820 
ชื่อพระ : พระชัยตระกูลสิงหเสนีย์ ปี82 ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
สถาณะ :
ราคา : ขายแล้ว
รายละเอียด : (พระชัยตระกูลสิงหเสนีย์ ปี82 ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม)\\\\\\\\n\\\\\\\\nองค์นี้แต่งเก่ามาเดิมๆครับ..#เป็นสุดยอดพระชัยของท่านที่ทรงคุณค่าและที่หายากมากๆครับ #เพราะสมเด็จพระสังฆราชแพ #วัดสุทัศน์ #เสด็จไปร่วมในพิธีนี้ด้วยครับ.. ซึ่งต่อมาหลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง ได้นำมาถอดพิมพ์เพื่อสร้างเป็นพระชัยของท่านอีกทอดหนึ่งครับ จึงทำให้พระชัยของหลวงปู่ธูปมีลักษณะที่ดูคล้ายกันมากครับ\\\\\\\\n\\\\\\\\nท่านเจ้ามา นอกจากจะเป็นผู้ได้รับสืบทอดตำราการสร้างพระกริ่งชัยวัฒน์โบราณสมัยอยุธยาในเข้ามาสู่เมืองไทยในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยหลักฐานท่านได้รับตกทอดมาจากสมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส ท่านเจ้ามาได้เป็นผู้ก่อกำเนิดตำนานพระชัยวัฒน์อันยิ่งใหญ่แห่งเมืองไทย และท่านเคยมีดำริจะสร้างพระกริ่งตามตำรับเดิมที่ได้รับตกทอดมา เมื่อท่านอายุครบ 80 ปี แต่ท่านได้มรณภาพลงก่อนเมื่ออายุ 77 ปี ทำให้ตำรับดังกล่าวตกไปอยู่กับศิษย์ของท่านคือสมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ และ ตำนานพระกริ่งอันยิ่งใหญ่จึงก่อกำเนิดที่วัดสุทัศน์แต่นั้นมา\\\\\\\\n\\\\\\\\nนอกจากคุณวิเศษมหัศจรรย์ในพระชัยวัฒน์ที่ท่านปลุกเสกด้วยไสยเวทย์กล้าแกร่งแล้ว ในทางปฏิบัติ ท่านก็เป็นพระเถระที่เอาใจใส่ในวิปัสสนาธุระ และ นวกรรมนับตั้งแต่เป็นพระภิกษุหนุ่ม จนถึงมรณภาพ ได้ทำชื่อ เสียงเกียรติคุณมาสู่วัดอันเป็นอเนกอนันต์ ดังปรากฏว่า มีผู้เคารพนับถือมาก ตั้งต้นแต่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลที่ 5 เจ้านายขุนนางตลอดจนลงมาถึงประชาชนทั่วไป และ เมื่อท่านถึงแก่มรณภาพ พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ประจำ 1 สร้าง มีกำหนด 1 เดือน เป็นเกียรติยศยิ่ง\\\\\\\\n\\\\\\\\nCr. ขอบคุณที่มาข้อมูลบางส่วนจาก คุณโจ้ ลำนารายณ์ มา ณ ที่นี้ครับ\\\\\\\\n\\\\\\\\nโทร 0871914956 
ชื่อร้าน : เอราวัณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871914956
จำนวนคนเข้าชม   121 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น