ตะกรุดหนังควายเผือกพอกครั่ง ครูบาชุ่ม วัดวังมุย สร้างแจกที่วัดท่าซุง ปี17

ตะกรุดหนังควายเผือกพอกครั่ง ครูบาชุ่ม วัดวังมุย สร้างแจกที่วัดท่าซุง ปี17

ตะกรุดหนังควายเผือกพอกครั่ง ครูบาชุ่ม วัดวังมุย สร้างแจกที่วัดท่าซุง ปี17

ตะกรุดหนังควายเผือกพอกครั่ง ครูบาชุ่ม วัดวังมุย สร้างแจกที่วัดท่าซุง ปี17

ตะกรุดหนังควายเผือกพอกครั่ง ครูบาชุ่ม วัดวังมุย สร้างแจกที่วัดท่าซุง ปี17

รหัส : 75834 
ชื่อพระ : ตะกรุดหนังควายเผือกพอกครั่ง ครูบาชุ่ม วัดวังมุย สร้างแจกที่วัดท่าซุง ปี17
สถาณะ :
ราคา : โทรหา
รายละเอียด : (ตะกรุดหนังควายเผือกพอกครั่ง ครูบาชุ่ม วัดวังมุย สร้างแจกที่วัดท่าซุง ปี17)\\n\\n#สุดยอดตะกรุดอันดับหนึ่งแห่งล้านนา\\n\\nตามรอยบาท หลวงปู่ครูบาชุ่ม โพธิโก \\\"พระอริยสงฆ์แห่งหริภุญไชย\\\"\\n\\nโดย ศิษย์วัดวังมุย\\n\\nหลวงปู่ครูบาชุ่ม โพธิโก เป็นพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีจริยาวัตร ปฏิปทาข้อวัตร อันงดงาม เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชัยโย ต๋นบุญแห่งล้านนาไทย หลวงปู่ครูบาเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์มีบารมีมาก มีศิษยานุศิษย์มากมาย เป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระกรรมฐานที่สืบกรรมฐาน 40 ทัศน์ที่สำคัญองค์หนึ่ง หลวงปู่ครูบาก็สืบข้อวัตรและปฏิปทา กรรมฐาน 40 ทางสายหลวงปู่ครูบาเจ้าทุกประการอย่างไม่มีที่ติและหลวงปู่ครูบาเจ้าก็ยังเมตตามอบไม้เท้าและขนนกนยูงแก่หลวงปู่ครูบา แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ครูบาเป็นศิษย์ที่ท่านเมตตาและไว้วางใจองค์หนึ่งและเสมือนเป็นสายธาร สายใย และความรักระหว่างหลวงปู่ครูบาเจ้าและหลวงปู่ครูบา อันหาสุดประมาณมิได้นั้นเอง นอกจากปฏิปทา ข้อวัตรอันงดงาม และเป็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าแล้วท่านยังมีความสามารถพิเศษคือ สามารถเข้านิโรธสมาบัติไดทั้ง 4 อิรยาบทอีกด้วย สมแล้วที่หลวงพ่อฤาษียกย่องว่า \\\"เป็นพระอรหันต์ผู้เข้านิโรธสมาบัติได้ ทั้ง 4 อริยาบทและเคยเกิดเป็นพี่ชายเรามาก่อน\\\" หลวงพ่อฤาษีเคยถามท่านว่า ถ้าน้ำท่วมระหว่างเข้านิโรธ จะทำอย่างไร ? ท่านตอบว่า ถ้าน้ำท่วมเราก็จะอฐิธานให้ตัวเราลอยขึ้น แสดงให้เห็นอำนาจและบุญฤทธิ์ของหลวงปู่ครูบา การเข้านิโรธ เป็นการเสวยวิมุตติสุขขั้นสูงสุด ต้องเป็นพระอนาคามีอภิญญาขึ้นไปถึงจะเข้าได้ โดยผู้ที่ได้ทำบุญใส่บาตรกับพระที่เข้านิโรธคนแรกจะได้บุญใหญ่สามารถทำให้คนจนกลายเป็นเศษฐีชั่วพริบตา อำนาจของการเข้านิโรธนี่มหาศาลมาก แม้แต่สมัยพุทธกาลท้าวสักกะก็เคยเนรมิตกายเป็นมนุษย์เพื่อทำบุญกับพระกัสสปะที่เข้านิโรธโดยเฉพาะ แสดงให้เห็นว่าการได้ทำบุญกับผู้เข้านิโรธสมาบัติเป็นบุญหนักแม้แต่เทวดาก็ยังอยากได้บุญนึ้ นอกจากนั้นหลวงปู่ครูบายังเป็นพระเถระที่หลวงพ่อพรหม วัดช่องแคให้ความเคารพถึงกับส่งคุณหมอสมศุข คงอุไร มาต่อวิชาอีกด้วย จึงกลายมาเป็นคณะรัศมีโพธิโก อย่างทุกวันนึ้ ส่วนในด้านวัตถุมงคล เหรียญรุ่นแรกและตะกรุดหนังควายเผือกมีประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะด้านแคล้วคลาด โภคทรัพทย์ จนเป็นที่ล่ำลือและเสาะหาของศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือในองค์หลวงปู่ครูบา ดังนั้น ไม่ว่าจะด้านข้อวัตร จริยาวัตรอันงดงาม กรรมฐาน 40 วัตถุมงคล นั้นท่านสมบูรณ์พร้อมอย่างไม่มีที่ติจึงเห็นสมควรนำประวัติปฏิปทาขององค์หลวงปู่ครูบามาเผยแพร่แด่ทุกท่านและอนุชนรุ่นหลังเพื่อเป็นการสืบข้อวัตรและเป็นคติเตือนใจต่อไป 
ชื่อร้าน : เอราวัณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871914956
จำนวนคนเข้าชม   25 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น