พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก ศิลปะเชียงแสนประยุกต์ รุ่นกองทัพภาคที่ 3 สร้าง ปี 2529 หน้าตัก9นิ้ว 2 ถอด

พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก ศิลปะเชียงแสนประยุกต์ รุ่นกองทัพภาคที่ 3 สร้าง ปี 2529 หน้าตัก9นิ้ว 2 ถอด

พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก ศิลปะเชียงแสนประยุกต์ รุ่นกองทัพภาคที่ 3 สร้าง ปี 2529 หน้าตัก9นิ้ว 2 ถอด

พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก ศิลปะเชียงแสนประยุกต์ รุ่นกองทัพภาคที่ 3 สร้าง ปี 2529 หน้าตัก9นิ้ว 2 ถอด

พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก ศิลปะเชียงแสนประยุกต์ รุ่นกองทัพภาคที่ 3 สร้าง ปี 2529 หน้าตัก9นิ้ว 2 ถอด

รหัส : 76052 
ชื่อพระ : พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก ศิลปะเชียงแสนประยุกต์ รุ่นกองทัพภาคที่ 3 สร้าง ปี 2529 หน้าตัก9นิ้ว 2 ถอด
สถาณะ :
ราคา : 30000
รายละเอียด : พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก ศิลปะเชียงแสนประยุกต์ รุ่นกองทัพภาคที่ 3 สร้าง ปี 2529 หน้าตัก9นิ้ว 2 ถอด  
ชื่อร้าน : พระเครื่องแนทลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0639561523
จำนวนคนเข้าชม   951 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น