เหรียญบัว 11 ดอกครูบาศรีวิชัย เนื้อเงิน + กล่องปี 2539

เหรียญบัว 11 ดอกครูบาศรีวิชัย เนื้อเงิน + กล่องปี 2539

เหรียญบัว 11 ดอกครูบาศรีวิชัย เนื้อเงิน + กล่องปี 2539

เหรียญบัว 11 ดอกครูบาศรีวิชัย เนื้อเงิน + กล่องปี 2539

เหรียญบัว 11 ดอกครูบาศรีวิชัย เนื้อเงิน + กล่องปี 2539

รหัส : 76090 
ชื่อพระ : เหรียญบัว 11 ดอกครูบาศรีวิชัย เนื้อเงิน + กล่องปี 2539
สถาณะ :
ราคา : ชสอ. 8
รายละเอียด : เหรียญบัว 11 ดอก ครูบาศรีวิชัยปี 2539 วัดป่าคาราภิรมย์ฯ เนื้อเงิน + กล่อง ราคา= 2,700 บาท โทร.063 7943233 
ชื่อร้าน : เชียงแสนอาร์ต 8
เบอร์โทรศัพท์ : 0637943233
จำนวนคนเข้าชม   19 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น