พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์จักรพรรดิ์15

พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์จักรพรรดิ์15

พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์จักรพรรดิ์15

พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์จักรพรรดิ์15

รหัส : 76288 
ชื่อพระ : พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์จักรพรรดิ์15
สถาณะ :
ราคา : ที่1ในใจ
รายละเอียด : \\nพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์จักรพรรดิ์15\\nแก้ไข ลบ\\n\\nพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์จักรพรรดิ์15\\n\\n\\n\\nพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์จักรพรรดิ์15\\n\\n\\n\\nพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์จักรพรรดิ์15\\n\\n\\n\\nรหัส ID บัตรรับรองพระแท้ : \\nพิมพ์รหัส ID\\n \\n(เฉพาะบัตรรับรองพระแท้ของ พระล้านนา.คอม เท่านั้น)\\n\\nรายการเด่น ใหม่ กลับหน้าร้าน\\nชื่อพระ :\\n พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์จักรพรรดิ์15\\nรายละเอียด :\\n พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์(พระกริ่งจักรพรรดิ์) เป็นพระกริ่งสุดยอดในพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจ.พิษณุโลก...เป็นพระกริ่งที่มีพิธีพุทธาภิเษกดีที่สุดในแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๑๕ พุทธสมาคมพิษณุโลก ได้จัดพิธี\\\"จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก\\\" ขึ้น ณ.พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก เพื่อนำวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นเข้าพิธีปลุกเสก วัตถุมงคลในรุ่นนี้มี พระพุทธชินราชจำลอง พระชัยวัฒน์ พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ พระพิมพ์ และเหรียญมหาจักรพรรดิ์ ฯลฯ พิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก เป็นพิธีที่ใหญ่มาก ยากแก่การดำเนินการหาเจ้าพิธี ตลอดจนตำรับพระคาถา และพระภิกษุเจริญพระคาถาได้ ตามประวัติศาสตร์ ตั้งเเต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีพิธี \\\"จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก\\\" นี้ เพียงสองครั้งเท่านั้น โดยครั้งแรกได้กระทำพิธีในสมัยรัชกาลที่๑ และได้มีการกระทำพิธีนี้อีกเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๑๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๙ หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำพิธีฯ นี้อีกเลย พิธี\\\"จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก\\\"ครั้งที่สองนี้เริ่มต้นจาก ในวันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๑๔ ทางคณะกรรมการฯ ได้นำแผ่นเงิน แผ่นทอง เข้านมัสการขอบารมีพระคุณเจ้าผู้ทรงวิทยาคุณ ทั่วประเทศ รวม ๑๐๙ ท่าน ลงอักขระ คาถายันต์ และอธิษฐานจิตปลุกเสกแผ่นเงิน เเผ่นทอง จนครบ ๗ เสาร์ ๗ อังคาร หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๑๔ คณะกรรมการฯ ได้นำแผ่นเงินเเละเเผ่นทอง ที่พระคณาจารย์ ๑๐๙ รูป ลงและปลุกเสกแล้ว ขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิม และประทานพร แล้วนำแผ่นเงิน เเผ่นทอง ไปถวาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชบพิธ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดจักรวรรดิฯ พระธรรมวิสุทธิ์วงศาจารย์ วัดสุทัศนฯ พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติฯ พระเทพเมธี วัดทองนพคุณ พระเทพโสภณ วัดชนะสงคราม เจิมอีกครั้ง และให้พรแห่งความสำเร็จในการจัดสร้าง เเละมีการประกาศสังเวยเทวดา เวลา ๘.๑๙ น.ของวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๑๔ บวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายกพุทธสมาคมฯ เป็นประธาน นายโปฏก โหรหลวง กล่าวบวงสรวง ๑๐.๑๙ น. นายกพุทธสมาคมฯ จุดธูปเทียนบูชาครู โดย อาจารย์เทพย์ สาริกบุตรเป็นเจ้าพิธีฯ ๑๒.๐๐ น. เจ้าคุณพระพิษณุบุราจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จุดเทียนชัย พระคณาจารย์ ๙ รูป นั่งบริกรรมปลุกเสกแผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นทองแดง ซึ่งได้ลงอักขระคาถา เลขยันต์ พร้อมทั้งโลหะ ๙ อย่าง ที่จะหล่อพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ คือ ทองคำ เงิน ทองแดง ชิน เจ้าน้ำเงินเหล็กละลายตัว ตะกั่วน้ำนม ปรอท สังกะสี ซึ่งได้คำนวณน้ำหนักให้เป็นส่วนผสมเนื้อนวโลหะ พระคณาจารย์ ๙ รูป ที่นั่งปรกบริกรรมปลุกเสก คือ พระเทพโสภณ (นิยม) วัดชนะสงคราม, พระพ่อกรับ วัดโกรกกราก สมุทรสาคร, หลวงพ่อละมูล วัดเสด็จ ปทุมธานี, หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี, หลวงพ่อลำยอง วัดสนุทรประดิษฐ์ บางระกำ พิษณุโลก, หลวงพ่อม้วน วัดตลาดชุม วังทอง พิษณุโลก, หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี, หลวงพ่อธงชัย วัดพุทธมงคลนิมิต นครสวรรค์ และ หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง จ.สุโขทัย ๑๘.๓๒ น. พิธีเททอง หล่อพระกริ่ง พระชัยวัฒน์\\\"นเรศวรวังจันทน์\\\" ระหว่างพิธีเททองพระคณาจารย์ ๘ รูป ใน ๙ รูป นั่งล้อมโรงพิธีฯ หันหน้าไปทิศทั้ง ๘ อนึ่ง ก้อนเส้ารองรับเบ้าและดินสุมหุ่น ใช้ดินกลางเมืองอันเป็นมงคลแข็ง ๕ แห่ง คือ เมืองพิชัย จ.อุตรดิตถ, เมืองชัยบาดาล จ.ลพบุรี, เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, เมืองหริภุญชัย จ.ลำพูน, เมืองท่าชัย จ.สุโขทัย น้ำพระพุทธมนต์ ใช้น้ำจากทะเลแก้ว เมืองโอฆะบุรี, ทะเลชุบศร เมืองละโว้ ถ่านและฟืนเชื้อเพลิงหลอมโลหะใช้ถ่านไม้ราชพฤกษ์ ๙ กระสอบ ฟืนไม้ราชพฤกษ์ ๙ ลบ.ม. เเละ ตั้งแต่วันที่ ๒ ส.ค.๒๕๑๔ ช่างสวน จามรมาน ได้ตกแต่งพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ อยู่ในโรงงานภายในบริเวณบ้านพักของนายกพุทธสมาคม เพื่อเป็นการควบคุมมิให้ช่างมีโอกาส สร้างพระเสริมนอกพิธีหรืออื่นๆ อันเป็นการไม่สมควร เมื่อพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ ตกแต่งจนครบหมดแล้ว รวมทั้งพระบูชาและวัตถุมงคลทุกอย่าง สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ จึงได้นำวัตถุมงคลทั้งหมด มาประกอบพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๑๕ โดยพระอาจารย์ผ่อง วัดจักรวรรดิ์ และอาจารย์เทพย์ สารีกบุตร เป็นเจ้าพิธี สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย ศจ.สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีและนายกพุทธสมาคมเป็นประธานพิธีจุดเทียนบูขา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ประธานบริกรรมปลุกเสก (((ในพิธีได้อาราธนาพระเกจิซึ่งล้วนแต่สุดยอดแห่งยุคร่วมพิธีปลุกเสก109 รูป อาทิเช่น ลพ.เงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม, ลพ.แดง วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี , ลพ.หอม วัดชากหมาก ระยอง, ลพ.สุข วัดโพธิ์ทรายทอง บุรีรัมย์, ลพ.สด วัดหางน้ำ ชัยนาท, ลพ.พริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี, ลพ.มุ่ย วัดดอนไร่ สุพรรณบุรี, ลพ.ถิร วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี, ลพ.กี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี, ลพ.ขอม วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี, ลพ.อุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, ลพ.เนื่อง วัดจุฬามณีสมุทรสงคราม, ลพ.แพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี, ลพ.เกษม สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง , ลพ.พรหม วัดช่องแค นครสวรรค์ , ลพ.โอด วัดจันเสน นครสวรรค์ , ลพ.กวย วัดโฆษิตาราม ชัยนาท, ลพ.จวน วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี, ลพ.นอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา , ลพ.เทียม วัดกษัตราธิราช อยุธยา , ลป.โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี , ลพ.เส่ง วัดกัลยา ธนบุรี , ลพ.มิ่ง วัดกก ธนบุรี , ลป.ทิม วัดละหารไร่ ระยอง , ลพ.เกตุ วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์, พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา พัทลุง , ลพ.คง วัดบ้านสวน พัทลุง, ลพ.สงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร, ลพ.ผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ ขอนแก่น , พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา พระเกจิในจังหวัดพิษณุโลก และจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวม 109 รูป ))) จากวันนั้นถึงวันนี้ ยังจะมีพิธีการปลุกเสกพระเครื่องหนไหน ที่จะมีการมาชุมนุมของพระเกจิอาจารย์ระดับประเทศที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับครั้งนี้อีก อีกทั้งน้ำพระพุทธมนต์ที่ใช้แช่พระกริ่งที่นำมาเข้าพิธี ใช้น้ำที่วัดตูม ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลออกจากพระเศียรของพระพุทธรูป ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยใช้ในพิธีชุบพระแสงและเครื่องศัตราวุธในการออกรบ รวมกับน้ำในบ่อน้ำพระพุทธมนต์ วัดพระพายหลวง (บ่อพระร่วง) เมืองเก่าสุโขทัย จึงกล่าวได้ว่าพระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ คือ หนึ่งในสุดยอดของพระกริ่งเเห่งเเผ่นดินสยามเลยทีเดียว เป็นพระที่เสริมอำนาจบารมีไม่ให้ตกต่ำเพราะมีดวงแห่งจักรพรรดิ์เสริมครับเหมาะแก่ชนชั้นปกครองและด้วยศรัทราในพระบารมีของพระนเรศวรท่านด้วยแล้วจะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ 
ชื่อร้าน : พญาไม้แพร่
เบอร์โทรศัพท์ : 0811633158, 0811633158
จำนวนคนเข้าชม   348 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น