ลูกอมผงยันต์เกราะเพชร ยุคต้น หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา)

ลูกอมผงยันต์เกราะเพชร ยุคต้น หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา)

ลูกอมผงยันต์เกราะเพชร ยุคต้น หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา)

ลูกอมผงยันต์เกราะเพชร ยุคต้น หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา)

ลูกอมผงยันต์เกราะเพชร ยุคต้น หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา)

รหัส : 76341 
ชื่อพระ : ลูกอมผงยันต์เกราะเพชร ยุคต้น หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา)
สถาณะ :
ราคา : โทรหา
รายละเอียด : (ลูกอมผงยันต์เกราะเพชร ยุคต้น หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา)\\n\\nลูกนี้เนื้อหาเข้มข้นเต็มสูตรครับ.. #หนึ่งในเบญจภาคีลูกอม ของเมืองไทย\\n\\nเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1.7 เซนติเมตร #แท้ดูง่ายไร้ข้อกังขาใดๆทั้งปวง\\n\\nอานุภาพยันต์เกราะเพชร\\n๑. จะไม่ตายโหงอย่างเด็ดขาด\\n๒. จะไม่ตายด้วยพิษสัตว์ทุกชนิด\\n๓. ปลอดภัยจากไสยศาสตร์ทุกชนิด\\n๔. ไสยศาสตร์ทุกประเภท จะสะท้อนกลับไปเอง\\nนอกจากนี้ \\\"ยันต์เกราะเพชร\\\" ยังมีอานุภาพส่งเสริมค้ำจุนดวง เสริมบารมี มิให้ตกอับอีกด้วย\\n\\nวัตถุมงคลหลวงพ่อปาน เป็นที่เสาะแสวงหาของศรัทธาสาธุชนทั่วไป คือพระพิมพ์เนื้อดิน รูปสี่เหลี่ยมมุมตัด เป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับนั่งบนบัลลังก์บัวตุ่ม เหนือสัตว์ประเภทต่าง ๆ เช่น ไก่ ครุฑ หนุมาน นก เม่น ปลา เป็นต้น\\nขั้นตอนการสร้าง\\nท่านจะปิดโบสถ์เข้าสมาบัติตลอด ๑๕ วัน ระหว่างนั้นก็เอาผงปถมัง ผงอิทธิเจ ผงตรีนิสิงเห และผงมหาราช ที่ปั้นเป็นแท่ง เขียนอักขระที่ได้จากการเสกสัตว์วิเศษ เช่น ครุฑ หนุมาน ฯลฯ จากผ้าขาว ลงบนกระดานชนวน แล้วลบผงรวบรวมไว้ จากนั้นนำไปอุดที่พระพิมพ์ของท่าน ส่วนที่เหลือจากการอุดพระพิมพ์ จึงนำมาปั้นเป็นลูกอม เนื้อหาของลูกอมออกไปทางสีขาวอมเหลืองอ่อนค่อนข้างแห้ง ลูกไหนลงน้ำมันผสมมากก็จะมีสีออกเงาเล็กน้อย\\n#อานุภาพของลูกอมผงวิเศษยันต์เกราะเพชร\\nครอบจักรวาล ปกป้องคุ้มครองภัยอันตราย ป้องกันเสนียดจัญไร เสริมบารมี เจริญโภคทรัพย์ ใช้ทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บ กันคุณไสย โดยเอาลูกอมมาอธิษฐานแช่น้ำ แล้วดื่มรักษาโรค ใช้อธิษฐานเสี่ยงทาย เช่น ถ้าเดินทางไปดีมาดี มีลาภมีสุข ลูกอมจะเย็นในฝ่ามือ หากไม่ดีมีภัยอันตราย ก็จะร้อนในฝ่ามือ หลวงพ่อปานระบุไว้ในใบฝอยวิธีบูชาพระของท่านเองว่า “พระกับลูกอมมีสรรพคุณอย่างเดียวกัน 
ชื่อร้าน : เอราวัณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871914956
จำนวนคนเข้าชม   30 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น