ล็อกเก็ตเล็กแบบครึ่งองค์ สิริวิชโย ๑๑๕ ปี

ล็อกเก็ตเล็กแบบครึ่งองค์ สิริวิชโย ๑๑๕ ปี

ล็อกเก็ตเล็กแบบครึ่งองค์ สิริวิชโย ๑๑๕ ปี

ล็อกเก็ตเล็กแบบครึ่งองค์ สิริวิชโย ๑๑๕ ปี

ล็อกเก็ตเล็กแบบครึ่งองค์ สิริวิชโย ๑๑๕ ปี

รหัส : 65996 
ชื่อพระ : ล็อกเก็ตเล็กแบบครึ่งองค์ สิริวิชโย ๑๑๕ ปี
สถาณะ :
ราคา : โทรถาม
รายละเอียด : เหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่นสิริวิชโย ๑๑๕ ปี เป็นเหรียญครูบาฯ อีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากการสร้างของคุณนิตย์ พงษ์ลัดดา ผู้ที่มีความศรัทราในครูบาเจ้าศรีวิไชยเป็นชีวิตจิตใจ เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือจากวงการพระเครื่อง ว่าเป็นผู้สร้างวัตถุมงคลรูปครูบาเจ้าศรีวิไชยที่มีคุณภาพคนหนึ่งของวงการฯ วัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิไชยทุกรุ่นที่สร้างโดยคุณนิตย์ พงษ์ลัดดา ปัจจุบันล้วนได้รับความนิยมทุกรุ่น\\\\nสำหรับเหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่นสิริวิชโย ๑๑๕ ปี จัดให้มีพุทธาภิเษกขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีระกา เวลา ๑๓.๑๑ น. โดยพระสุปฏิปันโนศิษย์สายครูบาเจ้าศรีวิไชย อธิฐานจิตลงอักขระแผ่นทอง นาค เงิน อาทิ\\\\nครูบาสิงหวิชัย วัดฟ้าฮ่าม\\\\nพระครูวรวุฒิคุณ (ครูบาอินทร์) วัดฟ้าหลั่ง\\\\nพระครูสุภัทรสีลคุณ (ครูบาดวงดี) วัดท่าจำปี\\\\nพระครูมงคลคุณาทร (ครูบาคำปัน) วัดหม้อคำตวง\\\\nพระคุณพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาชัยวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม\\\\nพระครูสังวรญาณ สำนักปฎิบัติธรรมสังวราราม\\\\nพระครูขันตยาภรณ์ (หลวงปู่จันทร์) วัดเจดีย์หลวง\\\\nพระครูบวรสุขบท (ครูบาสุข) วัดป่าซางน้อย\\\\nพระครูพิศิษฏ์สังฆการ (ครูบาผัด) วัดดอนมูล\\\\nครูบาเทือง วัดบ้านเด่น\\\\nแผ่นทอง นาค เงิน ลงอักขระอธิฐานจิตจาก ๙ วัดที่มีนามอันเป็นมงคล\\\\nวัดศรีเกิด , วัดดวงดี , วัดชัยมงคล , วัดชัยพระเกียรติ , วัดหม้อคำตวง , วัดหมื่นเงินกอง , วัดหมื่นล้าน . วัดเชียงยืน , วัดเชียงมั่น\\\\nรายละเอียดจำนวนการสร้าง ชุดใหญ่กรรมการ (ชุดทองคำ) จำนวน ๑๙๙ ชุด ประกอบไปด้วย ล็อกเก็ตใหญ่แบบเต็มองค์ เหรียญเนื้อทองคำ เหรียญเนื้อเงิน เหรียญเนื้อนวโลหะผสม เหรียญเนื้อฝาบาตร (ชุดเงิน) จำนวน ๙๙๙ ชุด ประกอบไปด้วย ล็อกเก็ตใหญ่แบบเต็มองค์ เหรียญเนื้อเงิน เหรียญเนื้อนวโลหะผสม เหรียญเนื้อฝาบาตร นอกจากนี้ยังมี เหรียญเนื้อนวโลหะผสม จำนวน ๙,๙๙๙ เหรียญ เหรียญเนื้อฝาบาตร ๒๙,๙๙๙ เหรียญ\\\\nอนึ่งในการนี้ได้มีการสร้างล็อกเก็ตเล็กแบบครึ่งองค์ขึ้น เพื่อแจกสมนาคุณแก่คณะกรรมการและผู้มีอุปการะคุณ จำนวน ๖๐ อันอีกด้วย\\\\nวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุสืบทอดพระพุทธศาสนาและทุนการศึกษาในมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน\\\\nองค์ประธาน พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภานุพันธ์ุ ยุคล\\\\nผู้ดำเนินงาน คุณนิตย์ พงษ์ลัดดา 
ชื่อร้าน : พระช้างเผือก
เบอร์โทรศัพท์ : 0856945895
จำนวนคนเข้าชม   2,544 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น