สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ในการเข้าใช้งาน พระเมืองเหนือ.com
    (*) กรอกข้อมูล
Shop ID :   *
    ชื่อลิ้งร้านค้าของท่าน http://www.pramuangnue.com/Shop_ID
(หมายเหตุ: กรอกเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น ไม่มีช่องว่าง)
ชื่อร้าน :   *
     
ชื่อผู้ใช้ :   * อย่างน้อย 6 ตัวอักษร
รหัสผ่าน :   * อย่างน้อย 6 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน :   *
     

ข้อมูลส่วนตัว

     
ชื่อ :   *
นามสกุล :   *
หมายเลขบัตรประชาชน :   *
อีเมล :   *
เพศ :  

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :   *
จังหวัด :   *
ประเทศ :   *
รหัสไปรษณีย์ :   *
เบอร์โทรศัพท์ :   *
มือถือ :   *
     

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

* ข้อมูลบัญชีธนาคารไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง
ธนาคาร :   *
สาขา :   *
ประเภทบัญชี :  

*

ชื่อบัญชี :   *
เลขที่บัญชี :   *
     
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(รูปไม่เกิน 200 kb) :
 
     
รูปพระตัวอย่างที่จะลงในร้าน
(รูปไม่เกิน 200 kb) :
 

   
  
* กรุณากรอกรหัสตามรูปภาพ