เหรียญครูบาศรีนวล วัดเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย รุ่นแรก เน ื้อทองแดง ตอกโค๊ตคมชัด เดิมๆ ครับ

 เหรียญครูบาศรีนวล วัดเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย รุ่นแรก เน ื้อทองแดง ตอกโค๊ตคมชัด เดิมๆ ครับ

 เหรียญครูบาศรีนวล วัดเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย รุ่นแรก เน ื้อทองแดง ตอกโค๊ตคมชัด เดิมๆ ครับ

รหัส : 72252 
ชื่อพระ : เหรียญครูบาศรีนวล วัดเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย รุ่นแรก เน ื้อทองแดง ตอกโค๊ตคมชัด เดิมๆ ครับ
สถาณะ :
ราคา : โทรถาม
รายละเอียด : ประวัติครูบาศรีนวล ญาณสิริ(พระครูสิริญาณโสภณ )\n\nนักบุญแห่งวัดเจริญเมือง (ดอยเต่า) ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย\n\nเมื่อ ท่านมี อายุได้ 15 ปี โยมบิดาจึงพาไปฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ที่วัดศรีโคมคำ อ.พะเยา จ.เชียงราย ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา เมื่อปลายปี พ.ศ.2463 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่ท่านครูบาศรีวิชัย ถูกคณะสงฆ์นำตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพฯ เมื่อทางคณะกรรมการตัดสินแล้วว่าท่านถูกกลั่นแกล้งโดยที่ท่านไม่มีความผิด แต่อย่างใด ท่านครูบาศรีวิชัยจึงได้รับความเห็นใจจากสมเด็จพระสังฆราช โดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์ถึง 60 บาท\n\nบรรพชา\n\nครู บาศรีนวล ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเจริญเมือง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2476 มีท่านครูบากันชนะ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่มีความสำคัญรูปหนึ่งของครรูบาศรีนวล เป็นผู้บรรพชาให้ อุปสมบทครูบาศรีนวล ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2476 ณ วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา มีครูบาศรีวิลาศ วชิรปัญญา เป็นพระอุปัชฌาย์ ครูบาเถิงวัดหลวงใน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ครูบาอ้าย วัดปูปอเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ญาณสิริ\n\nสำหรับ การ ปฏิบัติธรรมและการเจริญภาวนาสมาธิภาวนาพระกรรมฐานของครูบาศรีนวล ท่านเริ่มปฏิบัติโดยศึกษามากับท่านครูบาศรีวิชัยแต่ครั้งยังเป็นฆราวาสและ เมื่อท่านอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติการเจริญภาวนาทางด้านพุทธานุสติกรรมฐาน ธัมมานุสติกรรมฐาน และสังฆานุสติกรรมฐาน อย่างสม่ำเสมอทุกเช้าค่ำมิเคยขาด\n\nครู บาศรีนวล ท่านฉันอาหารประเภทมังสวิรัติเพียงมื้อเดียวมาเป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่เริ่มบรรพชาเป็นสามเณร ภายหลังท่านเกิดอาพาธหนักเกี่ยวกับดวงตา นายแพทย์ลงความเห็นให้ท่านฉันอาหารคาวหวานโดยทั่วไป มิเช่นนั้นดวงตาต้องพิการ ท่านจึงจำใจเลิกฉันอาหารมังสวิรัติ\n\nครู บาศรีนวล เป็นพระเกจิจารย์ที่มีปฏิปทาและวัตรปฏิบัติเจริญรอยตามแบบอย่างครูบาศรี วิชัยทุกประการทั้งทางด้านการก่อสร้างทำนุบำรุงศาสนา ด้านการศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐาน นับตั้งแต่ครูบาศรีนวลมีอายุ 14 ปี ติดตามครูบาศรีวิชัยไปก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ อย่างมากมายหลายจังหวัดในภาคเหนือจวบจนครูบาศรีวิชัย ถึงแก่มรณถาพไปครูบาศรีนวลก็ได้รับเป็นประธานในการก่อสร้างแทน จนไม่สามารถจดจำนำมากล่าวได้หมด ส่วนใหญ่ครูบาศรีนวลจะออกแบบและลงมือก่อสร้างด้วยตัวเอง เพราะท่านมีความเชี่ยวชาญการก่อสร้างมากเป็นพิเศษ ในบั้นปลายชีวิตแห่งครูบาศรีนวลชราภาพมาก จึงหยุดดการก่อสร้างลันมาปฏิบัติธรรมหนักทางด้านพระกรรมฐาน เพื่อแสวงหาความหลุดพ้น ฉะนั้นครูบาศรีนวลจึงเป็นที่เคารพของชาวเจริญเมืองทั้งปวง และได้รับคำยกย่องว่าเป็น นักบุญแห่งวัดเจริญเมือง ผู้มีวัตรปฏิบัติธรรมเจริญรอยตามครูบาศรีวิชัยผู้เป็นอาจารย์ทุกประการ\n\nนอก จากนี้ยัง มีศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกัน แต่ยังไม่เคยร่วมงานกันก็มี ครูบาคำแสน วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ครูบาอินทจักรรักษา วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ครูบ่าซุ่ม วัดวังมุย อ.เมือง จ.ลำพูล ครูบาพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ฯลฯ และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2533 ครูบาศรีนวลก็ล้มป่วยลง ศรัทธาณาติโยมได้นำส่งโรงพยาบาลพาน อ.พาน จ.เชียงราย แต่แพทย์เห็นอาการท่านหนักมาก เลยแนะนำให้ท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แต่อาการของท่านไม่ดีขึ้นเลย กระทั่งถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2533 เวลา 20.151 น. ครูบาศรีนวลก็ได้มรณภาพ\n\n\nเหรียญครูบาศรีนวล วัดเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย\n\nรุ่นแรก เนื้อทองแดง ตอกโค๊ตคมชัด เดิมๆ ครับ 
ชื่อร้าน : เวสสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0861164411
จำนวนคนเข้าชม   2,408 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น