เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นมหามงคล พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะ

เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นมหามงคล พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะ

เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นมหามงคล พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะ

เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นมหามงคล พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะ

รหัส : 72535 
ชื่อพระ : เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นมหามงคล พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะ
สถาณะ :
ราคา : โทรถาม
รายละเอียด : เหรียญทั้งหมดได้ถูกนำไปรับการแผ่เมตาอธิษฐานจิตจากหลวงปู่ฯ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เหรียญรุ่นนี้มี ๒ แบบ จำนวนการสร้าง ดังนี้ \\n\\nกลมใหญ่ ทองแดง ๓, ๑๙๖๑เหรียญ , นวโลหะ ๓๐๐๐ เหรียญ , เงิน ๒๐๐๐ เหรียญ , ทองคำ ๑๗ เหรียญ \\n\\nกลมเล็ก ทองแดง ๑๐,๐๐๐ เหรียญ , นวโลหะ ๑๕๐๐ เหรียญ , เงิน ๑๕๐๐ เหรียญ , ทองคำ ๑๗ เหรียญ \\n\\nพิธีปลุกเสกในวาระแรก ปี ๒๕๑๖ วัตถุมงคลชุดนี้มี \\n\\nพระพุทธรูปบูชาจำลอง ขนาด ๕ นิ้ว ๙ นิ้ว รวมพระเครื่องของหลวงปู่แหวน สุจินโณ ซึ่งได้อนุญาตให้ทางวัดเกาะจัดสร้างหลายชนิด เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๖ \\n\\nปลุกเสกครั้งที่ ๑ ในวันมาฆะบูชา ๗ กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๑๖ \\n\\nปลุกเสกครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่หลวงปู่อายุครบ ๗ รอบ ๑๖ มกราคม ปี ๒๕๑๗ \\n\\nพิธีมหาพุทธาภิเษกวาระที่ ๒ หมายกำหนดการ ไว้ ๓ วัน ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาปรานประจำพระอุโบสถสร้างใหม่ ของวัดสัมพันธวงศ์, พระพุทธรูปบูชาจำลองหน้าตัก ๕ นิ้ว ๙ นิ้ว \\n\\nและพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเกศพระพุทธปฏิมาประธาน โดยกราบทูลอาราธนา เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานประกอบพิธี กับได้ทูลเชิญพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล เป็นประธานอำนวยการจัดงาน และทูลเชิญ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ องค์อุปถัมภ์ของวัด เป็นประธานที่ปรึกษา ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) กรุงเทพมหานครวันที่ ๒๙ ๓๐ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ \\n\\nกำหนดมหาพุทธาภิเษกเฉพาะวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๑๗ -มีพิธีในวันจันทร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๑๗ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบ พิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา ๒๐.๓๖ นาฬิกา มีพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ จากภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ๖๐ รูป มานั่งปรกบริกรรมภาวนาปลุกเสกตลอดคืน มีดังนี้ \\n\\n1.หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี (ชรามาก จะแผ่พลังเมตตาจิตมาในวันพิธี) \\n\\n2.หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ (ชรามาก จะแผ่นพลังเมตตาจิตมาให้ในวันพิธี) \\n\\n3.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโต วัดสิริสาลวัน อุดรธานี \\n\\n4.พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดนิโครธาราม อุดรธานี \\n\\n5.พระอาจารย์บุญ ชินวโส วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร \\n\\n6.พระอาจารย์จันทร์ เขมปปตโต วัดจันทาราม หนองคาย \\n\\n7.พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร \\n\\n8.พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดภูทอก หนองคาย \\n\\n9.พระอาจารย์ลี ฐิตธมโม วัดศรีชมพู สกลนคร \\n\\n10.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร \\n\\n11.พระอาจารย์อุ่น กลยาณธมโม วัดป่าบ้านโคก สกลนคร \\n\\n12.พระอาจารย์สุภาพ ธมมปญโญ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร \\n\\n13.พระอาจารย์คล้าย ทานรโต วัดสุจินต์ประชาราม สกลนคร \\n\\n14.พระอาจารย์เตรียม ธมมธโร วัดสามัคคีธรรม สกลนคร \\n\\n15.พระอาจารย์เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า สกลนคร \\n\\n16.พระอาจารย์บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร \\n\\n17.พระอาจารย์ประสาร ปญญาพโล วัดคามวาสี สกลนคร \\n\\n18.พระอาจารย์บัว วัดป่าบ้านเสาเส้า อุดรธานี \\n\\n19.พระอาจารย์ปั่น ญาณวโร วัดพุฒาราม สกลนคร \\n\\n20.พระอาจารย์สมัย ทีฆายุโก วัดโนนแสงทอง สกลนคร \\n\\n21.พระอาจารย์เกิ่ง วิทิโต วัดสามัคคีบำเพ็ญผล สกลนคร \\n\\n22.พระสังวรวิมลเถร (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ \\n\\n23.พระวิบูลเมธาจารย์ (หลวงพ่อเก็บ) วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี \\n\\n24.พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดหนองพะอง สมุทรสาคร \\n\\n25.พระครูวิจารณ์สมถกิจ (จรัญ เขมจารี) วัดประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ \\n\\n26.พระครูพิเนตสมณกิจ วัดประชารังสฤษฎ์ ศรีสะเกษ \\n\\n27.พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) วัดเขาลูกช้าง เพชรบุรี \\n\\n28.พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (หลวงพ่อสา) วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ \\n\\n29.พระครูญาณจักษ์(ปรมาจารย์ผ่อง จินดา) วัดจักรวรรดิ กรุงเทพฯ \\n\\n30.พระศีลขันธโสภณ (หลวงพ่อสนิท) วัดศีลขันธาราม อ่างทอง \\n\\n31.พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต กรุงเทพฯ \\n\\n32.พระอุดมสารโสภณ (ผาสุก) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ \\n\\n33.พระญาณโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ \\n\\n34.พระครูวรพรตศีลขันธ์ (หลวงพ่อแฟ้ม) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี \\n\\n35.พระสิรินันทมุนี (สนั่น) วัดพิตรพิมุข กรุงเทพฯ \\n\\n36.หลวงปู่ฟัก วัดวังไทรติ่ง ประจวบคีรีขันธ์ \\n\\n37.พระครูประจักษ์ตันตยาคม (เฉลา) วัดคีรีภาวนาราม ระยอง \\n\\n38.พระอาจารย์พวง สุวีโร วัดป่าบ้านปูลู อุดรธานี \\n\\n39.พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร \\n\\n40.พระอาจารย์ศรีนวล สิริปญโญ วัดศรีไตรรัตนนิมิต อุดรธานี \\n\\n41.พระอาจารย์บุญมี วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี \\n\\n42.พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ \\n\\n43.พระครูสังฆรักษ์ (หลวงพ่อหิน) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ \\n\\n44.พระปัญญาพิศาลเถร (สงวน) วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ \\n\\n45.พระธรรมภาณโศภน (สวัสดิ์) วัดปลดสัตว์ อ่างทอง \\n\\n46.พระพ่อสาม อภิญจโน วัดไตรวิเวการาม สุรินทร์ \\n\\n47.พระพ่อศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด \\n\\n48.พระสุทธิสารโสภณ(โสภณ) วัดศรีโพนแท่น เลย \\n\\n49.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดบ้านปง เชียงใหม่ \\n\\n50.พระชินวงศาจารย์(พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา \\n\\n51.หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา ระยอง \\n\\n52.หลวงพ่อคร่ำ วัดวังหน้า ระยอง \\n\\n53.พระครูวิจิตรธรรมภาณี(สิงห์) วัดหนองบัว อุบลฯ \\n\\n54.พระอาจารย์เมือง พลวฑฺโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์\\n\\nฯลฯ 
ชื่อร้าน : พระช้างเผือก
เบอร์โทรศัพท์ : 0856945895
จำนวนคนเข้าชม   4,438 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น