ล็อคเก็ตจัมโบ้ \\\\

ล็อคเก็ตจัมโบ้ \\\\

ล็อคเก็ตจัมโบ้ \\\\

ล็อคเก็ตจัมโบ้ \\\\

ล็อคเก็ตจัมโบ้ \\\\

รหัส : 72614 
ชื่อพระ : ล็อคเก็ตจัมโบ้ \\\\
สถาณะ :
ราคา : 0616858256
รายละเอียด : ล็อคเก็ตจัมโบ้ \\\\\\\" เมตตา บารมี \\\\\\\" รุ่นแรก\\\\nพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป **ฉากสีเทาหมายเลข 18**\\\\nปี 2552รายละเอียดมวลสารที่บรรจุหลังล็อคเก็ต จากใบดั้งเดิม\\nรวบรวมและจัดทำโดย พระจารุวัฒน์ จารุธมฺโม พระจุติ ทีปงฺกโร พระจักรกฤษ อตฺตสาโร\\nมวลสารเหล่านี้ได้มาจากการผสม – ด้วยการบด ตำ และคลุกเคล้ามวลสารให้เข้ากันโดยมีส่วนผสมทั้งหมดดังนี้ :\\n๑. ไม้หลังคาเก่าที่พักอาพาธของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ของหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร)\\n๒. กระเบื้องหลังคากุฏิเก่าสมัยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (โดยความเมตตาจากหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทัโป)\\n๓. เกศาหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่ (ได้จากหสวงปู่สังข์ สงฺกจฺโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่)\\n๔. เกศาหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่\\n๕. เกศาและสายสิญจน์หลวงปู่เกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง\\n๖. เกศาหลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพ\\n๗. เกศาและอัฐิธาตุหลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร วัดถ้ำผาผึ้ง จ.เชียงใหม่\\n๘. เกศาหลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร วัดโรงธรรมสามัคคี จ.เชียงใหม่\\n๙. เกศาหลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ จ.หนองคาย\\n๑๐. เกศาและไม้สีฟันหลวงปู่สังข์ สงฺกจฺโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่\\n๑๑. เกศา จีวร อังสะ ผ้าเช็ดปาก ไม้สีฟัน หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่\\n๑๒. เกศา ชานหมาก ไม้สีฟันหลวงปู่ประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่\\n๑๓.ประคดเอวของหลวงพ่อเปลี่ยนที่อยู่กับท่านมาเป็นเวลา ๓๐ ปี\\n๑๔.ข้าวก้นบาตรหลวงปู่สอ พันธุโล วัดป่าบ้านหนองแสง จ.ยโสธร\\n๑๕.ข้าวก้นบาตรหลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่\\n๑๖.พระผงหลวงพ่อเปลี่ยนรุ่นล้อแม็ค ปีพ.ศ.๒๕๓๖\\n๑๗.ดอกไม้บูชาพระเจดีย์ วิหาร และที่พระประธานในหอฉัน วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่\\n๑๘.มวลสารพระสมเด็จเก่าที่ได้มาจากพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ในสายพระปฏิบัติ\\n๑๙.ดินจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณที่เก็บทอง เงิน และมหาโภคาทรัพย์สมบัติในบริเวณบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งพระที่เดินทางไปประเทศอินเดียครั้งที่ ๑๑กับหลวงพ่อเปลี่ยนนำมามอบให้ 
ชื่อร้าน : ปารมีสามฝั่งแกน
เบอร์โทรศัพท์ : 0616858256
จำนวนคนเข้าชม   2,967 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น