พระแม่อุมาเทวี ยุคบายน U - MA GODDESS, BAYON

พระแม่อุมาเทวี ยุคบายน U - MA GODDESS, BAYON

พระแม่อุมาเทวี ยุคบายน U - MA GODDESS, BAYON

พระแม่อุมาเทวี ยุคบายน U - MA GODDESS, BAYON

รหัส : 73285 
ชื่อพระ : พระแม่อุมาเทวี ยุคบายน U - MA GODDESS, BAYON
สถาณะ :
ราคา : CS. 1
รายละเอียด : พระแม่อุมาเทวี ( ปัญญาบารมี ) ยุคบายน เนื้อสำริด สูง 12.0 ซม. สุดสวยไม่มีอุดซ่อม U - MA GODDESS, BAYON PERIOD CIRCA 13 th CENTURY AD. 
ชื่อร้าน : chiangsaenarts1
เบอร์โทรศัพท์ : 0637943233
จำนวนคนเข้าชม   1,425 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น