คนโฑเคลือบผิว 2 สี ยุคราชวงศ์หยวน เก่า 700 ปี สวยสมบูรณ์

คนโฑเคลือบผิว 2 สี ยุคราชวงศ์หยวน เก่า 700 ปี สวยสมบูรณ์

คนโฑเคลือบผิว 2 สี ยุคราชวงศ์หยวน เก่า 700 ปี สวยสมบูรณ์

คนโฑเคลือบผิว 2 สี ยุคราชวงศ์หยวน เก่า 700 ปี สวยสมบูรณ์

รหัส : 73328 
ชื่อพระ : คนโฑเคลือบผิว 2 สี ยุคราชวงศ์หยวน เก่า 700 ปี สวยสมบูรณ์
สถาณะ :
ราคา : ชสอ. 2
รายละเอียด : คนโฑเคลือบผิว 2 สี ยุคราชวงศ์หยวน เก่า 700 ปี สวยสมบูรณ์ไม่มีอุดซ่อม สูง 26.2 x 15.5 x 15.0 ซม. เปิดราคา =18,000 บาทรวมจัดส่ง  
ชื่อร้าน : เชียงแสนอาร์ต2
เบอร์โทรศัพท์ : 0637943233
จำนวนคนเข้าชม   1,468 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น