ลูกอมราหู ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล ซองเดิมๆ

ลูกอมราหู ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล ซองเดิมๆ

ลูกอมราหู ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล ซองเดิมๆ

ลูกอมราหู ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล ซองเดิมๆ

รหัส : 76191 
ชื่อพระ : ลูกอมราหู ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล ซองเดิมๆ
สถาณะ :
ราคา : โทรถาม
รายละเอียด : ลูกอมราหูมหาอุตม์ ครูบาผัด ปี 35 ลูกอมรุ่นนี้ได้รับการบอกกล่าวจากคนในวัดศรีดอนมูลบอกว่าได้นำไปปลุกเสกที่วัดกลางบางแก้ว ในคราวที่วัดกลางบางแก้ว ปลุกเสกเหรียญเจ้าสัวรุ่น 2 ในปี 2535 ด้วยนะครับ\n/// ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2535 ทำพิธีพุทธามังคลาภิเษก ณ โบสถ์ วัดกลางบางแก้ว ในเวลา 13.39 น. อันได้ตำแหน่ง มหัทธโนฤกษ์ คือ ฤกษ์แห่งผู้มีทรัพย์ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นประธานจุดเทียนชัย และได้นิมนต์พระคณาจารย์มาร่วมพิธีพุทธมังคลาภิเษก ดังนี้คือ\n1. พระครูสิริชัยคณารักษ์ ( สนั่น ) เจ้าอาวาส วัดกลางบางแก้ว เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม\n2. พระอาจารย์เจือ ปิยะสีโล วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม\n3. พระครูเกษมธรรมนันท์ ( แช่ม ) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม\n4. พระครูเกษมนวกิจ ( เต้า ) วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม\n5. พระครูเกษมธรรมรักษ์ ( ยะ ) วัดท่าข้าม จ.นครปฐม\n6. พระครูสาธุกิจวิมล ( เล็ก ) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม\n7. พระครูปุริมานุรักษ์ ( พูล ) วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม\n8. พระครูวิชัยวุฒิคุณ ( ดี ) วัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม\n9. พระครูฐาปนกิจสุนทร ( เปิ่น ) วัดบางพระ จ.นครปฐม\n10. พระครูสุนทรวุฒิคุณ ( พุฒ ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม\n11. พระครูชัยสิทธิ์วิศาล ( ลำเจียก ) วัดศาลาตึก จ.นครปฐม\n12. พระราชอุดมมงคล ( หลวงพ่ออุตตมะ ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี\n13. พระครูกาญจโนปมคุณ ( ลำใย ) วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี\n14. พระราชญาณรังสี ( หลวงตาจันทร์ ) วัดป่าชัยรังสี จ.สมุทรสาคร\n15. พระราชมงคลญาณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ\n16. พระครูศรีวิสุทธานุวัตร วัดไตรมิตร กรุงเทพฯ\n17. หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก จ.ฉะเชิงเทรา\n18. หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี\n19. พระราชสิงหคณาจารย์ ( หลวงพ่อแพ ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี\n20. พระครูอินทคณานุสรณ์ ( เจ็ก ) วัดระนาม จ.สิงห์บุรี\n21. พระครูวิชาญชัยคุณ ( สำราญ ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท\n22. หลวงพ่อนะ วัดหนองบัว จ.ชัยนาท\n23. หลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดคลองมอญ จ.ชัยนาท\n24. หลวงพ่อบุญตา วัดโคกเกตุ จ.ลพบุรี\n25. หลวงพ่อต่วน วัดตะวันเย็น จ.ลพบุรี\n26. หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง จ.ลพบุรี\n27. พระครูนิวาตธรรมโกศล ( แนม ) วัดเขาหน่อ จ.นครสวรรค์\n28. หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ จ.นครสวรรค์\n30. พระครูนิยุตธรรมกิจ ( เศียร ) วัดอินทาราม จ.นครสวรรค์\n31. หลวงพ่อเสน่ห์ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี\n32. หลวงพ่อตี๋ วัดสังกัสคีรี จ.อุทัยธานี\n33. พระครูอุทัยคณาภิรักษ์ ( ประชุม ) วัดพิชัยปุรณาราม จ.อุทัยธานี\n34. พระครูวิรุฬห์ หิรัญพงษ์ ( เชื้อ ) วัดคงคาราม จ.พิจิตร\n35. พระครูสุตพลวิจิตร ( คร่ำ ) วัดวังหว้า จ.ระยอง\n36. พระครูสุนทรธรรมานุศาสน์ ( รวย ) วัดท่าเรือแกลง จ.ระยอง\n37. พระครูสุนทรสุวรรณกิจ ( ดี ) วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี\n38. พระครูธรรมสารรักษา ( ป่วน ) วัดหนองบัวทอง จ.สุพรรณบุรี\n39. พระครูปรีชาวุฒิคุณ ( ฮวด ) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี\n40. พระครูภาวนาวรกิจ ( เล็ก ) วัดเขาดิน จ.กาญจนบุรี\n41. พระครูสุคนธศีลคุณ ( หอม ) วัดท่าอิฐ จ.อ่างทอง\n42. พระครูนนทสิทธิการ ( ประสิทธิ์ ) วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี\n43. พระครูวิชัยประสิทธิคุณ ( เชิญ ) วัดโคกทอง จ.พระนครศรีอยุธยา\n44. พระครูเกษมคณาภิบาล ( มี ) วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา\n45. พระครูสิริปุญญาธร ( วิชัย ) วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา\n46. พระครูสังฆรักษ์ ( เฉลิม ) วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา\n47. พระครูนนทกิจวิบูลย์ วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี\n48. พระครูสุนันท์วิริยาภรณ์ ( เก๋ ) วัดแม่น้ำ จ.สมุทรสงคราม\n49. พระครูสุนทรจริยาวัตร ( ม่วง ) วัดยางงาม จ.ราชบุรี\n50. พระครูสุนทรธรรมกิจ ( หยอด ) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม\n51. หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์\n52. หลวงพ่อแผ่ว วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี\n53. ครูบาสร้อย วัดสันติคีรี ท่าสองยาง จ.ตาก\n54. ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่\n55. พระครูไพโรจน์รัตโนบล ( บุญมี ) วัดสระประสานสุข จ.อุบลราชธานี\n56. หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี\n57. หลวงปู่พั่ว วัดบ้านนาเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี\n58. หลวงปู่กิ วัดสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี\n59. พระครูเกษมธรรมญาณ ( นำ ) วัดมัชฌิมภูมิวราราม ( วัดท่ายายหนี ) อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช\n60. พระครูวิจารณ์รัตนคุณ ( พ่อท่านแก้ว ) วัดท่าบอน จ.สงขลา\n61. พระอธิการเชือน วัดโพธาราม จ.ตรัง\n62. พระครูกาชาด ( บุญทอง ) วัดดอนศาลา จ.พัทลุง\n63. พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา จ.พัทลุง\n64. พระครูขันติยาภรณ์ ( พรหม ) วัดบ้านสวน จ.พัทลุง\n65. พระครูพิพิธวรกิจ ( คล้อย ) วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง\n66. หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร\n67. หลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง\n68. หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม\n69. หลวงพ่อบัวเผื่อน วัดหลังเขา จ.นครสวรรค์\n70. พระอาจารย์แอ๊ด วัดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา\n71. พระครูพิลาศธรรมคุณ ( ถม ) วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย\n72. พระครูสุนทรธรรมวิจารณ์ ( ยก ) วัดคลองโปร่ง จ.สุโขทัย\n73. พระครูจันทโรภาส ( จันทร์ ) วัดท่าข่อย จ.สุโขทัย\n74. พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรพุทธบริษัทจีนเนตา ( เย็นเต็ก ) วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพฯ\n75. พระคณาจารย์จีนธรรมคณาธิการไพศาลสมณกิจ? (เย็นเชี้ยว ) วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ\n76. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ( ผูก ) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 
ชื่อร้าน : บารมีพ่อครู
เบอร์โทรศัพท์ : 0926927782
จำนวนคนเข้าชม   622 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น