พระรอดวัดพระสิงห์ ปี2496

พระรอดวัดพระสิงห์ ปี2496

พระรอดวัดพระสิงห์ ปี2496

พระรอดวัดพระสิงห์ ปี2496

พระรอดวัดพระสิงห์ ปี2496

รหัส : 76436 
ชื่อพระ : พระรอดวัดพระสิงห์ ปี2496
สถาณะ :
ราคา : 2,800
รายละเอียด : \nพระรอดวัดพระสิงห์ 2496 หนึ่งในพระเกจิที่ผมชอบ\n\nพระรอดวัดพระสิงห์ 2496 ของดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระที่มีเสน่ห์น่าค้นหาตามบันทึกในการจัดสร้างมี 11 พิมพ์ และมีการจัดซื้อพระมาสมทบอีกจำนวนหนึ่ง มีจำนวนในการจัดสร้าง 84,000 องค์ ทำให้วิถีการพิจารณาพระที่เป็นการส่วนตัวของผมแยกได้ 2 แบบ แบบแรกคือเล่นเน้นความแน่นอน (play safe) แบบสองคือเล่นขั้นสูง (play advanced) ด้วยวิถีแรง ศรัทธา และใจรัก ตามแบบฉบับเส้นทางการอนุรักษ์\n\n พระรอดองค์เกจิรุ่นเก่าๆ ในยุคนั้นไม่ว่าเกจิรูปใดเมื่อจะสร้างพระรอด ก็มักจะขอให้ครูบาบุญทืมพรหมเสโน วัดจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงท่านหนึ่งในคณะอยู่เบื้องหลังการสร้าง รวมไปถึงพระรอดวัดพระสิงห์ 2496 นอกพิมพ์หลักบางพิมพ์ที่เช่าหาบูชากันในปัจจุบันก็เป็นพระที่ครูบาบุญทืมฯ และคณะได้สร้างไว้ รวมไปถึงครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ ก็ได้สร้างพระรอดเกจิในยุคนั้นในหลายๆ วัดไม่ว่าอย่างไรพระรอดเกจิที่สร้างในยุคนั้นควรค่าในการอนุรักษ์ไว้ ด้วยเป็นสิ่งที่ลำค่าที่น่าอัฒจันทร์เป็นมรดกให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อกันมาด้วยเหตุผลที่ว่าพระในยุคนั้นมีเนื้อหามวลสารที่เป็นเอกลักษณ์ชนิดที่ว่าเป็นพระในระดับปรมาจารย์เป็นผู้รังสรรค์งานขึ้นมาซึ่งหากพิจารณากรรมวิธีการสร้าง เนื้อหามวลสารแบบกว้างๆ ว่าพระรอดเกจิที่สร้าง ก่อนพ.ศ. 2500 ในกลุ่มพระรอดเกจิยอดนิยมล้านนามีเอกลักษณ์และกรรมวิธีในการสร้างส่วนใหญ่จะไปในแนวทางเดียวกันแตกต่างกันในสูตรเนื้อหามวลสารพิเศษเฉพาะที่ใส่เข้าไป ช่วงหลัง 2500 – 2518 เอกลักษณ์และกรรมวิธีในการสร้างส่วนใหญ่จะยังคงมีแนวทางเดียวกันอยู่บ้างที่เปลี่ยนไปในบางขั้นตอนอาจเป็นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าแต่ก่อนมวลสารมวลสารพิเศษที่ใส่เข้าไปบางอย่างก็มีน้อยลงและ/หรือขาดหายไปไม่มีในพระยุคนี้ หลังยุค พ.ศ. 2518 เนื้อหามวลสารของพระรอดเนื้อดินได้แตกต่างออกไปจากพระยุคก่อนหน้านี้ ที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่หลักการเบื้องต้นพอเคร่าซึ่งต้องเจาะลึกในรายละเอียดอีกมาก\n\n กาลเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเส้นทางในเชิงอนุรักษ์สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ถึงมรดกลำค่าที่คนรุ่นเก่าได้มอบไว้ให้ภายใต้เจตนาที่ดีควรค่าในการอนุรักษ์พระรอดเกจิของชาวล้านนาสืบต่อไป 
ชื่อร้าน : จินดามณี (สนิมแดง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0892661802
จำนวนคนเข้าชม   30 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น