พระร่วงนั่ง คาบศร ลพบุรี

พระร่วงนั่ง คาบศร ลพบุรี

พระร่วงนั่ง คาบศร ลพบุรี

พระร่วงนั่ง คาบศร ลพบุรี

พระร่วงนั่ง คาบศร ลพบุรี

รหัส : 76468 
ชื่อพระ : พระร่วงนั่ง คาบศร ลพบุรี
สถาณะ :
ราคา : 18,000
รายละเอียด : พระร่วงนั่งคาบศร กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี\\\\n\\\\nพระร่วงนั่งคาบศร เนื้อชินสนิมตีนกา พิมพ์พระร่วงนั่งคาบศร (เกิดจากแม่พิมพ์บริเวณพระโอษฐ์ชํารุด) กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จังหวัดลพบุรี\\\\n\\\\nพุทธศิลป์สกุลช่างราชสํานักขอมละโว้บริสุทธิ์ สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เมื่อปี พุทธศักราช ๑๗๐๐ อายุพระนับแต่แรกสร้างถึงปัจจุบัน ๘๖๔ ปีเศษ 
ชื่อร้าน : จินดามณี (สนิมแดง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0892661802
จำนวนคนเข้าชม   739 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น