พระบูชาพุทธบุพพาภิมงคล ปี 2519 ขนาด 6 นิ้ว

พระบูชาพุทธบุพพาภิมงคล ปี 2519 ขนาด 6 นิ้ว

พระบูชาพุทธบุพพาภิมงคล ปี 2519 ขนาด 6 นิ้ว

พระบูชาพุทธบุพพาภิมงคล ปี 2519 ขนาด 6 นิ้ว

พระบูชาพุทธบุพพาภิมงคล ปี 2519 ขนาด 6 นิ้ว

พระบูชาพุทธบุพพาภิมงคล ปี 2519 ขนาด 6 นิ้ว

รหัส : 76471 
ชื่อพระ : พระบูชาพุทธบุพพาภิมงคล ปี 2519 ขนาด 6 นิ้ว
สถาณะ :
ราคา : 0616858256
รายละเอียด : พระบูชาพุทธบุพพาภิมงคล ปี 2519 ขนาด 6 นิ้ว\nในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จเททอง วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่\n\n จัดสร้างโดยพระครูมงคลศีลวงศ์ (ตำแหน่งในขณะนั้น ปัจจุบันท่านคือ เจ้าอาวาส วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ และ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่) ในปี 2519 ทางวัดมีความต้องการจัดหาทุนในการจัดสร้างหอมณเฑียรธรรม ของวัดบุพพารามโดยในวันทำพิธีมหาพุทธาภิเศก ทางวัดได้กราบบังคมทูลเชิญองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อ พระประธานประจำหอมณเฑียรธรรม วัดบุพพาราม โดยได้รับการประทานชื่อพระพุทธบุพพาภิมงคล โดย พระองค์ท่านได้พระราชทานพระนามของพระพุทธรูปว่า \" พระพุทธบุพพาภิมงคล\nรายชื่อพระคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีพระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก ๔๙ องค์\n.\n๑ . ) สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธฯ(สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18)\n๒ . ) สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ (สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19)\n๓ . ) สมเด็จพระธีรญาณ วัดจักรวรรดิ์ฯ\n๔ . ) พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศน์ฯ\n๕ . ) พระวิสุทธาธิบดี วัดไตรมิตร\n๖ . ) พระธรรมวโรดม วัดประทุมคงคา\n๗ . ) พระพุทธวงศ์มุนี วัดเบญจมบพิตร\n๘ . ) พระธรรมโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย\n๙ . ) พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดเชียงราย\n๑๐. ) พระเทพวิสุทธิ์ วัดเจดีหลวง\n๑๒. )*ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก* วัดสวนดอก(บุปผาราม)\n๑๓. )*ครูบาคำแสนเล็ก คุณาลงฺกาโล* วัดบ๊าดอนมูล\n๑๓. ) ครูบาอินทจักร วัดน้ำบ่อหลวง\n๑๔. ) ครูบาพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า\n๑๕. ) หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาบ่อง\n๑๖. ) พรอาจารย์หนู วัดแม่ปั่ง\n๑๗. ) ครูบาอินถา วัดเชียงมั่น\n๑๘. ) ครูบาจันทร์แก้ว วัดดอกเอื้อง\n๑๙. ) พระครูสิงหวิชัย วัดฟ้าฮ่าม\n๒๐. ) ครูบาบุญมี(พระครูธรรมธร) วัดท่าส๋อย\n๒๑. ) ครูบาคำบัน(พระครูมงคลคุณาทร) วัดหม้อคำดวง\n๒๒. ) ครูบาปั๋น วัดกู่คำ\n๒๓. ) ครูบาแก้ว วัดวิเวกวนาราม\n๒๔. ) ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง\n๒๕. ) ครูบาจินา วัดท่าข้าม\n๒๖. ) ครูบาคำตันดินจืน วัดดอนจืน\n๒๗. ) พระอาจารย์ทองบัว วัดโรงธรรม\n๒๘. ) ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดทุ่งจำปี\n๒๙. ) พระประสาท สุตาคม วัดจามเทวี\n๓๐. ) พระราชสุมนต์มุนี วัดราชบพิธ\n๓๑. ) ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย\n๓๒. ) พระญาณวีราคม วัดดอนเจดีย์\n๓๓. ) ครูบาเมือง วัดท่าแหน\n๓๔. ) ครูบาคำแสน วัดท่าแหน\n๓๕. ) พระอินทวิชยาจารย์ วัดคะตึก\n๓๖. ) ครูบาอินโต วัดบุญยืน\n๓๗. )*หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี*\n๓๘ . ) ครูบาหล้า วัดดอยคู่ค้าง\n๓๙. ) พระราชรัตนมุนี วัดพระบาทมิ่งเมือง\n๔๐. ) พระชยานันทมุนี วัดพญาภู\n๔๑. ) พระญาณมงคล วัดมหาวัน\n๔๒. ) หลวงพ่อแพ วัดพิกุทอง\n๔๓. ) หลวงพ่อนอ วัดกลาง\n๔๔. ) หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวัน\n๔๕. ) หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี\n๔๖. ) หลวงพ่อถีร วัดป่าเรไลย์\n๔๗. )*พระอาจารย์ มหาวีระ *(หลวงพ่อฤษีลิงดำ) วัดท่าซุง\n๔๘. )*พระอาจารย์ผั้นอาจาโร* วัดป่าอุดมพร\n๔๙. ) พระอาจารย์สำราญ วัดเขาตะเครา 
ชื่อร้าน : ปารมีสามฝั่งแกน
เบอร์โทรศัพท์ : 0616858256
จำนวนคนเข้าชม   628 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น