เทวรูปสมัยทวารวดีปางยืนแสดงธรรมสูง 3.5 นิ้ว(9 ซ.ม.) อายุราวพุทธที่12-13

เทวรูปสมัยทวารวดีปางยืนแสดงธรรมสูง 3.5 นิ้ว(9 ซ.ม.)  อายุราวพุทธที่12-13

เทวรูปสมัยทวารวดีปางยืนแสดงธรรมสูง 3.5 นิ้ว(9 ซ.ม.)  อายุราวพุทธที่12-13

เทวรูปสมัยทวารวดีปางยืนแสดงธรรมสูง 3.5 นิ้ว(9 ซ.ม.)  อายุราวพุทธที่12-13

เทวรูปสมัยทวารวดีปางยืนแสดงธรรมสูง 3.5 นิ้ว(9 ซ.ม.)  อายุราวพุทธที่12-13

รหัส : 76601 
ชื่อพระ : เทวรูปสมัยทวารวดีปางยืนแสดงธรรมสูง 3.5 นิ้ว(9 ซ.ม.) อายุราวพุทธที่12-13
สถาณะ :
ราคา : 5xxxx
รายละเอียด : เทวรูปสมัยทวารวดีปางยืนแสดงธรรมสูง 3.5 นิ้ว(9 ซ.ม.) \nอายุราวพุทธที่12-13\n ลักษณะพระพุทธรูปองค์นี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอินเดียคือ ศิลปะอมราวดี ศิลปะคุปตะ ศิลปะหลังคุปตะ และศิลปะปาละ แต่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ ศิลปะคุปตะ เช่น การครองจีวรห่มคลุม จีวรเรียบไม่มีริ้ว การ ยืนเอียงตนแบบตริภังค์ คือ การยืนเอียงตน ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ พระอังสา (ไหล่) พระโสณี (สะโพก) และพระชงฆ์ (ขา) ต่อมาได้พัฒนารูปแบบให้เป็นแบบพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น เช่น พระพักตร์กลมแป้น พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนาแบะ พระพุทธรูปประทับยืนตรง ไม่ทำตริภังค์ และนิยมแสดงปางวิตรรกะ (ทรงแสดงธรรม) ยก 2 พระหัตถ์ขึ้น อันเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในศิลปะทวารวดีโดยเฉพาะ นอกจากนั้น ยังได้พบพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ ที่นิยมขัดสมาธิราบอย่างหลวมๆ (พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย เห็นฝ่าพระบาทเพียงด้านเดียว) อันมีที่มาจากอิทธิพลของศิลปะอมราวดี ต่อมามีอิทธิพลของศิลปะปาละเข้ามา เช่น การทำพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร (การนั่งขัดสมาธิที่เห็นฝ่าพระบาททั้ง 2 ข้าง) ในช่วงสุดท้ายของศิลปะทวารวดีมีอิทธิพลของศิลปะเขมรเข้ามาปะปนอยู่ ด้วย ก่อนที่ศิลปะทวารวดีจะค่อยๆ เสื่อมไป และมีอิทธิพลของศิลปะเขมรเข้ามาแทนที พระองค์นี้จึงเป็นศิลปะแบบทวารวดี บนพระพักตร์ติดเนื้อกระแสทองคำ งดงามมาก และจัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปของไทยในยุคสมัยที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดถึง 1,300 ปี\n#รับประกันแท้ตลอดชีพ ออกบัตรได้ทุกสถาบันครับ\n-เปิดราคาที่ xx,xxx บาทชอบต่อรองได้ครับขายได้ขาย\nสนใจโทรโทรคุย0873047677 
ชื่อร้าน : กุมภัณฑ์ล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ : 0873047677
จำนวนคนเข้าชม   397 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น