พระบูชาสมัยเชียงแสนล้านนายุคปลาย ศิลปแบบ สิงห์ ๑ ปางมารวิไชย อายุประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ปีโดยประมาณ เนื้

พระบูชาสมัยเชียงแสนล้านนายุคปลาย ศิลปแบบ สิงห์ ๑ ปางมารวิไชย  อายุประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ปีโดยประมาณ เนื้

พระบูชาสมัยเชียงแสนล้านนายุคปลาย ศิลปแบบ สิงห์ ๑ ปางมารวิไชย  อายุประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ปีโดยประมาณ เนื้

พระบูชาสมัยเชียงแสนล้านนายุคปลาย ศิลปแบบ สิงห์ ๑ ปางมารวิไชย  อายุประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ปีโดยประมาณ เนื้

พระบูชาสมัยเชียงแสนล้านนายุคปลาย ศิลปแบบ สิงห์ ๑ ปางมารวิไชย  อายุประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ปีโดยประมาณ เนื้

พระบูชาสมัยเชียงแสนล้านนายุคปลาย ศิลปแบบ สิงห์ ๑ ปางมารวิไชย  อายุประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ปีโดยประมาณ เนื้

รหัส : 76605 
ชื่อพระ : พระบูชาสมัยเชียงแสนล้านนายุคปลาย ศิลปแบบ สิงห์ ๑ ปางมารวิไชย อายุประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ปีโดยประมาณ เนื้
สถาณะ :
ราคา : 4xxxx
รายละเอียด : พระบูชาสมัยเชียงแสนล้านนายุคปลาย ศิลปแบบ สิงห์ ๑ ปางมารวิไชย \nอายุประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ปีโดยประมาณ เนื้อสำริด หล่อหนาสองตาขุด -ขนาด หน้าตัก4นิ้ว สูง6.2นิ้ว \nสวยงามตามสมัย ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง ยุคฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาหลังได้รับเอกราชจากพม่า พระเก่าแก่ควรค่าแก่การบูชาสะสม เป็นมรดกให้อนุชนรุ่นหลังได้ยล\nสนใจโทรคุยกัน 0873047677 
ชื่อร้าน : กุมภัณฑ์ล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ : 0873047677
จำนวนคนเข้าชม   373 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น